Bosh sahifa | sayt_admin

sayt_admin

BOLA KULSA YORISHAR OLAM

Bolaning tabassumi oftob yanlig‘ iliq, uning har bir harakati, intilishi atrofidagilar uchun olam-olam quvonch bag‘ishlaydi. Shu bilan birga uning kamoloti jamiyat taraqqiyotiga daxldorligi bois mas’uliyatli bu vazifaga bugun hukumat miqyosidagi masala sifatida qaralib, takomillashtirilmoqda. Maktabgacha ta’lim-tarbiya davri bolaning ruhiy va jismoniy rivojlanishida asosiy ahamiyatga ega palla. Zero, ayni shu paytda uning butun hayoti davomida asqatuvchi ko‘nikma va bilimlar beriladi, shakllantiriladi. …

Batafsil

Maktabga tayyorlovda ota-ona va MTM hamkorligi

O‘zbek oilasining o‘ziga xosligi sharqona odob-axloq, rasm-rusum, urf-odat, milliy qadriyat hamda an’analar, ta’lim-tarbiya, ma’naviy yetuklikka intilish kabilarning barhayotligidadir. Bolalarning ta’lim-tarbiya va bilim olishiga asosiy zamin yaratuvchi maskan oiladir. Farzandlarimiz, avvalambor, oilada, ota-onadan ibrat olgan holda shakllanadi. Ota-ona bolaga boshidan ta’lim-tarbiya, nutq madaniyati, odamiylik xislatlarini qunt bilan singdirib borsa, kelajakda u barkamol, sog‘lom, mustaqil fikrlovchi, eng asosiysi, odobli shaxs bo‘lib yetishadi. …

Batafsil

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA AXLOQIY SIFATLARNI TARBIYALASH

Maktabgacha ta’lim tizimi uzluksiz ta’limning birlamchi, eng asosiy bo‘g‘inidir. Mutaxassislarning ilmiy xulosalariga ko‘ra, inson umri davomida qabul qiladigan barcha axborot va ma’lumotning 70 foizini 5 yoshgacha bo‘lgan davrda oladi. Shu bois bolalarning sog‘lom, bilimli bo‘lib voyaga yetishida maktabgacha ta’lim-tarbiya alohida ahamiyatga ega. Pedagogika fani yosh avlodning axloqiy rivojlanishida tarbiya va ta’limni muhim omil deb hisoblaydi. Shu davrda ma’lum maqsadga qaratilgan …

Batafsil

MATEMATIKA BILAN TANISHAMIZ

Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirish va maktabga tayyorlash jarayoni, belgilangan maqsad va vazifalarning bajarilishi, ularning ta’lim-tarbiyasiga qo‘yiladigan davlat talablari, maktabgacha ta’lim mazmunining asosiy yo‘nalishlari maktabga tayyorlik darajasiga qo‘yiladigan talablarda belgilab berilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarni yangi geometrik shakl va jismlar bilan tanishtirish bo‘yicha mashg‘ulotlar umumiy holatda quyidagicha amalga oshiriladi: 1. Shakllarni ko‘rish, tekshirish (tegib-ushlab ko‘rish va ko‘rish usullari bilan). 2.Geometrik …

Batafsil

“MENING OILAM (MY FAMILY)” (Ingliz tilida mashg‘ulot ishlanmasi)

Mashg‘ulotning maqsadi: oilaga taalluqli so‘zlarni takrorlash va ularni nutqda qo‘llay olish ko‘nikmasini hosil qilish; bolalarda eshitish orqali so‘zlarni anglash (listening) malakasini oshirish; bolalarning ingliz tilidagi so‘z boyligini ko‘paytirib oshirib, nutqini rivojlantirish. Kerakli jihozlar: “Mening oilam” mavzusidagi rasmlar to‘plami va videorolik, “Rain, rain, go away” nomli musiqiy multfilm. Tarqatma material: mavzuga oid barmoq o‘yini hamda bo‘yash uchun rasmlar, rangli qalamlar, koptok. …

Batafsil