Bosh sahifa | sayt_admin (page 3)

sayt_admin

“MENING OILAM (MY FAMILY)” (Ingliz tilida mashg‘ulot ishlanmasi)

Mashg‘ulotning maqsadi: oilaga taalluqli so‘zlarni takrorlash va ularni nutqda qo‘llay olish ko‘nikmasini hosil qilish; bolalarda eshitish orqali so‘zlarni anglash (listening) malakasini oshirish; bolalarning ingliz tilidagi so‘z boyligini ko‘paytirib oshirib, nutqini rivojlantirish. Kerakli jihozlar: “Mening oilam” mavzusidagi rasmlar to‘plami va videorolik, “Rain, rain, go away” nomli musiqiy multfilm. Tarqatma material: mavzuga oid barmoq o‘yini hamda bo‘yash uchun rasmlar, rangli qalamlar, koptok. …

Batafsil

BOLANGIZ ROST GAPIRISHDAN QO‘RQMASIN

Yolg‘on gapirish kichik yoshli bolalar uchun “muhim ijtimoiy xususiyat” hisoblanadi. Lankaster universiteti psixologi tadqiqotlar uydirma to‘qiyotgan bolani jazolash ko‘pincha aks ta`sir ko‘rsatganini ta’kidladi. “Bolalar ikki yoshidan boshlab yolg‘on gapirishni o‘rganadi”, − deydi doktor Varmelink. Uning fikricha, bola o‘sayotgani tufayli aldash qobiliyatini o‘zlashtirishi muhim ijtimoiy hodisa sanaladi. Shuningdek, kichkintoylar insonlarning his-tuyg‘ularini o‘rganishi va ular yolg‘on so‘zlashdan oldin turli xil qarashlarga ega …

Batafsil

BOLADA EKOLOGIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH

Farzandlarimizni ma’naviy va jismoniy jihatdan yetuk hamda barkamol etib tarbiyalashda ekologik tarbiyaning o‘ziga xos o‘rni bor. Zero, ta’lim jarayoni o‘zaro uzviy bog‘langan ma’naviy, iqtisodiy, psixologik, texnologik taraqqiyot ta’siriga bo‘ysunadi. Bu jarayon dunyoqarashi keng, iqtidorli, erkin va sog‘lom fikrlovchi shaxslarni voyaga yetkazishning bosh omilidir. Aynan sog‘lom bola Vatan istiqboli uchun jonkuyar bo‘ladi. Tug‘ilib o‘sayotgan zaminining tabiati, ota-bobolarining azaliy merosi va madaniyatini …

Batafsil

MONTESSORI PEDAGOGIKASINING ASOSIY QOIDALARI

Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biron-bir o‘zgarishga, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog‘lom genofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha ta’lim tizimidan boshlanadi. Shavkat MIRZIYOYEV Maktabgacha ta’lim muassasasi hamda maktablardagi o‘quv-tarbiya jarayoni bolalarning qobiliyati va layoqatini har tomonlama rivojlantirish, ularning shaxsini shakllantirishga qaratilgan. Mazkur jarayonning mahsuldorligi pedagogning bolalarni yaxshi bilishi, ta’lim va tarbiyaning xilma-xil metodlarini qo‘llashiga bog‘liq. …

Batafsil

BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI

Kuzatuv va tahlillar shuni ko‘rsatadiki, agar maktabgacha ta’lim muassasasiga bormagan bola maktabga chiqsa, uning boshlang‘ich sinfdagi o‘qish faoliyati yetarli darajada samarali bo‘lmaydi. Ya’ni, uning ta’limga moslashuvi sust kechadi, ijtimoiy munosabatlarga kirishishi, aqliy faoliyati sekin rivojlanadi. Bolada ko‘pincha jismoniy, ruhiy jihatdan tayyor emaslik holati kuzatiladi. Bunday bolaning maktabda maxsus tayyorgarlikdan o‘tgan tengdoshi bilan boshlang‘ich ta’limni olishi uning ruhiyatida zo‘riqish, uyalish, hadiksirash, …

Batafsil