Bosh sahifa | sayt_admin (page 4)

sayt_admin

“O‘yla! Izla! Top!”(Katta guruhlar uchun)

Mashg‘ulotning maqsadi: bolalar nutqini faollashtirish, lug‘atini boyitish; bahor fasliga oid bilimlarni mujassamlashtirish; tabiat hodisalari, hasharotlar va gullar haqidagi tasavvurlardan shakllantirilgan fikrlarini to‘liq jumlalar yordamida ifodalashga o‘rgatish; rang, shakl, miqdor haqidagi bilimlarni takomillashtirish; zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llab, piktogrammalar asosida hikoyalar tuzish; modellashtirish; narsa va hodisalarning asosiy belgilariga tayangan holda umumlashtirish; harakatli o‘yinlar jarayonida ziyraklik, chaqqonlik va do‘stona ishlashiga erishish; bolalarda ilk …

Batafsil

KATTA QADAMLAR BOLALIKDAN SHAKLLANADI

(Maktabgacha yoshdagi bolalarda tashkilotchilik qobiliyatini shakllantirish) Maktabgacha yoshdagi bolalarda tashkilotchilik qobiliyatini shakllantirish dolzarb psixologik-pedagogik masala sanaladi. Shuningdek, bu katta ijtimoiy ahamiyatga ega. Chunki tashkilotchilik qobiliyatiga ega bo‘lish, kelajakda o‘z kasbiy faoliyatini samarali amalga oshira oladigan shaxs shakllanishiga katta yordam beradi. Bu esa bolalikning ilk davridan oilada va uzluksiz ta’limning barcha bosqichlarida amalga oshirilishi lozim. Maktabgacha ta’lim mazkur tizimda dastlabki bo‘g‘in …

Batafsil

MAKTABGACHA TA’LIM JARAYONIDA O‘YINLARNING O‘RNI

Barkamol avlod tarbiyasi ajdodlarimizning azaliy orzusi bo‘lib, bola dunyoga kelishi bilanoq unga odob-axloq, jismoniy va ma’naviy rivojlanish qonun-qoidalarini muttasil o‘rgatilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalar ta’lim-tarbiyasidagi sifat o‘zgarishlari va samaradorlik ko’proq milliy pedagogika tarixining ildizlari hamda zamonaviy ta’lim-tarbiya sohasidagi yutuqlarini uyg‘unlashtirish bilan mukammaldir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning “2017–2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida maktabgacha ta’lim muassasalari tarmog‘ini kengaytirish, malakali pedagog …

Batafsil

QO‘G‘IRCHOQ TEATRIGA SAYOHAT (Maktabgacha katta yoshdagi va tayyorlov guruhlari uchun)

Mashg‘ulotning maqsadi: tеatrga doir kasblar – rеjissyor, rassom-dеkorator, ovoz rеjissyori, aktyor kabilar bilan tanishtirish; badiiy nutqqa oid ijrochilik ko‘nikmalarini (ohang, imo-ishora va yuz mushaklarining ma’noli harakatlaridan foydalana bilish) takomillashtirish; estеtik didni rivojlantirish; tеatr madaniyatini shakllantirish. Mashg‘ulotga kerakli matеrial va jihozlar: quti (qo‘g‘irchoqlar solingan jo‘natma); “Bo‘ri bilan tulki” dеb nomlangan ertakini qo‘yish uchun qo‘g‘irchoqlar; parda, turli-tuman tеkis gеomеtrik figuralar va tеatr …

Batafsil

“Oval shakli bilan tanishtirish” (O‘rta guruhlar uchun mashg‘ulot)

Mashg‘ulotning maqsadi: bolalarning geometrik shakllar haqidagi tasavvurlarini o‘stirish; geometrik shakllarni bir-biridan farqlashga o‘rgatish; oval shakli haqida tasavvurga ega bo‘lish; doira va oval shaklini bir-biridan farqlash; ularning nomini to‘g‘ri aytish; bolalarda tashkilotchilik qobiliyatini rivojlantirish; o‘rtoqlari bilan do‘stona munosabatni tarbiyalash. Kerakli jihozlar: geometrik shakllar to‘plami; rangli va vatman qog‘ozlar; rezina halqa; chinor yong‘og‘i; rangli qalamlar; gugurt va sanoq cho‘plari. Mashg‘ulotning borishi: ertalabki …

Batafsil