Bosh sahifa | sayt_admin (page 49)

sayt_admin

Aql qayrog‘i

Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish bo‘yicha mashg‘ulotlar ishlanmasi 6-MASHG‘ULOT Miqdor (kattalik) Narsalarning qalin-yupqaligini qiyoslash Maqsad: narsalarning qalin-yupqaligini sezgi a’zolari orqali his qilish malakasini hosil qilish. Kerakli jihozlar: har xil qalinlikdagi kitoblar. Qalin va yupqa kitoblar chizilgan kartochkalar. Qalin karton va yupqa qog‘oz, qalin va yupqa material, taxta va boshqalar. Mashg‘ulotning borishi: Tarbiyachi stolga turli qalinlikdagi kitoblarni qo‘yadi. Tarbiyachi: – …

Batafsil

Tasvirlashning texnik usullari

Hayotning har bir davri, rivojlanish xususiyatlari va ehtiyojlariga ko‘ra o‘ziga xos bosqich­larga ega. Shu o‘rinda maktabgacha ta’lim muassasalarida, boshlang‘ich ta’limda, umumiy o‘rta ta’lim maktablarida uzviylik asosida tasvirlashning texnik usullarini ma’lum ketma-ketlikda o‘rgatilishi lozim. Bolalarga maktabgacha ta’lim yoshida tasvirlashning oddiyroq texnik usullari o‘rgatilsa, boshlang‘ich va yuqori sinflarda “Oddiydan – murakkabga” usulida olib boriladi. Bolajon tayanch dasturi asosida ilmiy tad­qiqotlarga tayanib, bolalarning …

Batafsil

Maktabgacha ta’lim: bilim, malaka, tajriba

Yosh avlodni tarbiyalash, kelajak hayotga tayyorlash o‘z istiqboli, taraqqiyoti, ertangi kuni xususida qayg‘uradigan har qanday mamlakat uchun eng ustuvor vazifalardan biri sanaladi. Chunki mamlakatning kelajagi, qanday rivojlanishi, qolaversa, ilm salohiyati yillar o‘tib yosh avlodning zimmasiga tushadi. Bu jarayonda ta’lim-tarbiya insonning ma’naviy qiyofasini aks ettirishda hal qiluvchi kuch vazifasini o‘taydi. Shu bois yurtimizda ta’limning ilk bo‘g‘ini – maktabgacha ta’lim muassasalaridan boshlab …

Batafsil

To‘g‘ri talaffuz to‘g‘ri yozuv bilan mushtarak bo‘lsa…

1. Elbek baliq tutyapti. “Eh! Baliq qarmoqqa ilinmadi!” – hayqirdi Elbek. “Eh!” – Sо‘z boshida qanday tovushni eshityapsiz? “E” 2. “E” nima deydi? 3. Topishmoqning javobini toping! Etik sotib olibdi, Tak-tak tomdan qor yog‘ar. Etikdо‘zdan echkivoy. (Elak) Ehtiyotlab etigin, Quyon emas, uzun quloq Endi tinmay surtar moy. Ot emas, tо‘rtta tuyoq (Eshak)  • Topishmoq javobidagi birinchi tovush qaysi? “E”.

Batafsil

To‘g‘ri talaffuz to‘g‘ri yozuv bilan mushtarak bo‘lsa…

1. Charos jo‘jalariga don beryapti. U jo‘jalarini “chip-chip” deb chaqiryapti. Charos jo‘jalarini qanday chaqiryapti? “Chip-chip”, “chip-chip”, “chip-chip”. • “Chip-chip” so‘zida birinchi qanday tovushni eshityapsiz? “Ch”. 2. “Ch” nima deydi? 3. Topishmoqning javobini toping! Chigirtka zo‘r cholg‘uchi, Chalar kuy charchamasdan. Chirildoqlar jo‘r bo‘lib Chirillar har tarafdan. Chir aylanib o‘ynaydi Chiroyli kapalaklar, Chapak chalib quvnaydi Chamandagi chechaklar. Qora, qizil qanotli, Bitta otim …

Batafsil