Bosh sahifa | Qo‘li gul bolajon | Bolajon ustaxonasida

Bolajon ustaxonasida

11-mashg‘ulot

Mavzu: qog‘ozdan uycha yasash.

Maqsad: bolalarga uy qurish ishlari mashaq­qatli mehnat orqali bunyod bo‘lishini, quruv­chilarning ishlarini qadrlashni va shu bilan birga ularga qog‘ozdan uycha yasashni o‘rgatish.

Kutilayotgan natija: bolalarda uy qurishga bo‘l­gan qiziqish ortadi, quruvchilar kasbini yanada ulug‘laydi, mehnatlarini qadrlaydi.

Kerakli jihozlar: uyning binosi uchun 30/10 hajmdagi karton qog‘oz, uyning tomi uchun 17/10 hajmdagi karton qog‘oz. Eshik va derazalar uchun istalgan rangdagi qog‘oz. (har bir bola uchun)

 

12-mashg‘ulot

Mavzu: ixtiyoriy mavzu. Ixtiyoriy mavzuda bola o‘ziga manzur bo‘lgan mavzuni tanlaydi. Namuna uchun “Soyabon” mavzusini bolalarga tavsiya etishimiz mumkin.

Maqsad: bolalarga soyabon quyosh nuridan saqlashi, kiyim-boshlarimizni yomg‘irdan asrashi haqida tushuncha berish va soyabon yasashni o‘rgatish.

Kutilayotgan natija: bolalar soyabon yasashni o‘rganadilar.

 

13-mashg‘ulot
Mavzu: tashlandiq materiallardan ertak qahramonlarini yasash. “Ona echki va bolalari” ertagidan “Uloqchalar”ni yasaymiz.
Maqsad: bolalarni ertak qahramonlari bilan tanishtirishda davom etib, ona echkining bolalarini tuxum po‘chog‘idan yasashni o‘rgatish.
Kutilayotgan natija: bolalarning ertak qahramonlarini yasash­ga bo‘lgan qiziqishi ortadi.
Kerakli jihozlar: butun tuxum po‘chog‘i, bir siqim oq paxta, rangli plastilin, yelim. (har bir bola uchun)