Bosh sahifa | Navbatdagi mashg‘ulotga | BOLALARNI HAYVONOT DUNYOSI BILAN TANISHTIRISH

BOLALARNI HAYVONOT DUNYOSI BILAN TANISHTIRISH

Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda atrof-olam bilan tanishtirish alohida o‘rin tutadi. Bolalarni atrof-olam bilan tanishtirishni o‘ziga yaqin bo‘lgan hayvonot dunyosidan boshlash maqsadga muvofiqdir. Chunki bolalarning hayvonot olamiga qiziqishi juda yuqori bo‘ladi. Bu orqali ularning tasavvur va idrokini shakllantirish mumkin.
Mashg‘ulotning maqsadi: bolalarning hayvonot dunyosi haqidagi tasavvurlarni kengaytirish, ularning foydali tomonlari bilan tanishtirish, hayvonlar bilan do‘stona munosabatni shakllantirish.
Ta’limiy maqsadi: bolalarni hayvonot dunyosiga qiziqtirish.
Tarbiyaviy maqsadi: bolalarni hayvonot dunyosi haqidagi bilimlarini shakllantirish, kengaytirish, rivojlantirish.
Rivojlantiruvchi maqsad: bolalarni hayvonot dunyosi bilan tanishtirishda ularni ikki guruhga bo‘linishi (uy va yovvoyi hayvonlar); hayvonlarning nimalar bilan oziqlanishini va ular haqidagi tasavvurlarini boyitish.
O‘quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:
Uslub: ortiqchasini top, ajoyib xaltacha, og‘zaki savol-javob.
Shakl: guruhlarda va individual ishlash.
Vosita: hayvonlar rasmlari tushirilgan rasmlar, haykalchalar.
Usul: hayvonlarning kichik haykalchalari, chizmalar.
Nazorat: kuzatish, og‘zaki nazorat,o‘z-o‘zini nazorat, savol-javob.
Baholash: rag‘batlantirish asosida.
Kutiladigan natijalar: tarbiyachi bolalarni hayvonot dunyosi bilan tanishtirishning oson va samarali usullaridan foydalanadi.
Bolalarga hayvon nomlari o‘rgatiladi, ularning uy va yovvoyi hayvonlar haqidagi tassavurlari kendaytiriladi.
Kelgusi rejalar: tarbiyachi bolalarni hayvonot dunyosi bilan tanishtirishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish va uni tatbiq etishni takomillashtirish; o`z ustida ishlash; mavzuni hayotiy misollar va voqealar bilan bog‘lash; pedagogik mahoratni oshirish.
Mashg‘ulot davomida bolalar hayvonlarning turli sharoitlarda yashashga moslashganini bilib oladi. Shu bilan birga, ular hayvonlar bir necha guruhga bo‘linishi haqida tasavvurga ega bo‘ladi.
Mashg‘ulotning borishi: tarbiyachi bolalarni ikki guruhga ajratib oladi. “Toychoqlar” va “Yo`lbarslar” deb guruhlarni nomlab olishadi. Yozuv taxtasiga esa uy va yovvoyi hayvonlar tasviri tushirilgan rasmlarni ilib qo‘yadi va savollar beradi.
– Rasmda qanday hayvonlar tasvirlangan?
– Bu hayvonlar nimalar bilan oziqlanadi?
– Bulardan qaysilarini ko‘rgansiz?
– Uyingizda qanday hayvonlar bor?
– Hayvonlarni yaxshi ko‘rasizmi?
Tarbiyachi bolalar bilan savol-javob jarayonida har bir guruh bergan javoblarini nazorat qilib boradi va fikrlarni umumlashtiradi.Tarbiyachi bitta guruhga uy hayvonlarining rasmini, ikkinchi guruhga yovvoyi hayvonlarni navbat bilan ko`rsatadi. Bolalar esa hayvonlar nomlarini aytadi. Rasmda tasvirlangan hayvonlarni ko`rsatib savol beradi.
Tarbiyachi: – Bu yerda nechta hayvon bor?
Bolalar: – It, mushuk, qo‘y, echki, sigir, yo`lbars, fil, bo`ri, tulki,olmaxon.
Tarbiyachi: – Bu hayvonlar nima bilan oziqlanadi?
Bolalar: – Yem-xashak, o‘t- o‘lan, go‘sht, sichqon, yong‘oq.
Tarbiyachi: – Bu hayvonlarni yaxshi tanib oldingizmi?
Bolalar: – Ha
Tarbiyachi: – Hayvonlarni tanib olgan bo‘lsangiz juda yaxshi. Bolalar, hayvonlar nimalar bilan oziqlanishini tushunib oldingiz, deb o`ylayman. Ularni inson hayotida tutgan o‘rnini ham bilib oldingiz. Umid qilamanki, endilikda jonivorlarga ozor yetkazmaysizlar.
Tarbiyachi: – Bolajonlar, endi siz bilan bitta o‘yin o‘ynaymiz. O`yinimizning nomi: “Ortiqchasini top”. Biz uy hayvonlari va yovvoyi hayvonlarni bir-biridan ajratamiz. Men hozir sizga quticha beraman. Unda uy hayvonlari va yovvoyi hayvonlar rasmi aralashgan. Siz esa guruhngiz bilan uy va yovvoyi hayvonlar rasmini ajratib berasiz.
Bolalar uy hayvonlar orasida adashib qolgan yovvoyi hayvonni, yovvoyi hayvonlar orasida adashib qolgan uy hayvonini topishadi. To`g‘ri bajargan guruh rag‘batlantiriladi.
Tarbiyachi mashg‘ulotni mustahkamlash uchun “Ajoyib xaltacha“ o‘yinidan foydalanadi. Bunda ikkala guruhdan bittadan ishtirokchi chiqarib xaltacha ichiga solingan hayvonlar haykalchalarini olib nomi, rangi, shakli, uy yoki yovvoyi hayvon ekani haqida ma`lumot beradi. Qolgan ishtirokchilar ham navbat bilan chiqadi.
Tarbiyachi bolalarning topshiriqlarni qanday bajarishini nazorat qilib boradi. To`g‘ri bajargan guruh bolalarini rag‘batlantiradi va mashg‘ulotga yakun yasaydi.

G.ERMATOVA, I.ISLOMOVA,
NavDPI, Maktabgachava boshlang‘ich ta’lim fakulteti

Check Also

BAHORDA UCHIB KELUVCHI QUSHLAR

Suhbat Mashg‘ulotning maqsadi: bolalarga uchib kelib-ketuvchi qushlar haqida tushuncha berish, ularning tashqi ko‘rinishi, o‘ziga xos …