Bosh sahifa | Davlat talablari amalda

Davlat talablari amalda

Maktabgacha ta’lim tizimi takomillashtiriladi

Мактабгача таълим уйғун ривожланган шахсни тарбиялаш, болани бутун келажагини белгилаб берадиган билим ва қадриятларни ёш авлод қалбига сингдиришда жуда муҳим аҳамиятга эга бўлган муаассасадир.Шу боис мамлакатимизда мактабгача таълимни ривожлантириш ва самарали фаолият кўрсатишига қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб, комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Аммоҳали соҳада ечимини кутаётган қатор камчиликлар бор. Жумладан, жойлардаги мактабгача таълим муассасаларида моддий-техник базанинг ночорлиги, малакали кадрлар етишмаслиги, …

Batafsil

Bugungi kun tarbiyachilari

Tarbiyachilik ishi mas’uliyatli kasblardan biri hisoblanadi. Uning vazifasiga bolalarga g‘am­xo‘r­lik qilishgina emas, yosh bolalarning tarbiyasi, bilimi bilan belgilangan qoidalar asosida ish olib borish ham kiradi. Shu sababli mutaxassis o‘z faoliyati davomida psixologiya, ta’lim va pedagogika yo‘l-yo‘riqlarini puxta egallagan bo‘lishi, zamon talablariga javob bera olishi kerak. Maktabgacha tarbiya muassasalari mutaxassislari kun davomida diqqatni bir joyga jamlovchi, mantiqiy fikrlashni shakllantiruvchi, nutqni o‘stiruvchi …

Batafsil

Odobli bola elga manzur

Kelajak avlodning sog‘lom va barkamol bo‘lib voyaga yetishi har bir yurtning ertangi kuni va orzu-maqsadlarini belgilaydi. Bola tarbiyasi, avvalo, jamiyatning ajralmas qismi – oiladan, u yerdagi sog‘lom muhitdan boshlanadi. Kichkintoylarning aqlli va dono bo‘lib ulg‘ayi­shida birinchi o‘rinda ota-onalar mas’ul bo‘lsa, undan keyin uzluksiz ta’limning ilk bosqichi hisoblangan – maktabgacha ta’lim muassasalari turadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda rostgo‘ylik, kamtarlik, o‘z tug‘ishganlariga, qarindosh-urug‘lariga, …

Batafsil

Maktabgacha ta’lim kamoloti

Maktabgacha ta’lim davrining samarali va sifatli o‘tishi bolaning boshlang‘ich sinflardagi muvaffaqiyatini belgilaydi. Ta’lim islohotlari ne­gizida, xususan, Kadrlar tayyorlash milliy dasturida ta’kidlanganidek, maktabgacha ta’­lim uzluksiz ta’lim tizimining birinchi bosqichi sifatida e’tirof etiladi. Ijodkor, ijtimoiy faol, ma’­naviy jihatdan boy shaxsni shakllantirish va yuqori malakali raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash milliy modelning eng muhim tarkibiy qismiga aylandi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim-tarbiya berishning asosiy vazifalari bolalarni …

Batafsil