Bosh sahifa | Davlat talablari amalda (page 4)

Davlat talablari amalda

Maktabgacha ta’lim kamoloti

Maktabgacha ta’lim davrining samarali va sifatli o‘tishi bolaning boshlang‘ich sinflardagi muvaffaqiyatini belgilaydi. Ta’lim islohotlari ne­gizida, xususan, Kadrlar tayyorlash milliy dasturida ta’kidlanganidek, maktabgacha ta’­lim uzluksiz ta’lim tizimining birinchi bosqichi sifatida e’tirof etiladi. Ijodkor, ijtimoiy faol, ma’­naviy jihatdan boy shaxsni shakllantirish va yuqori malakali raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash milliy modelning eng muhim tarkibiy qismiga aylandi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim-tarbiya berishning asosiy vazifalari bolalarni …

Batafsil

Inglizcha tinglaymiz, inglizcha so‘zlashamiz

Kelajagi buyuk davlatni ma’naviyati yuksak, har tomonlama barkamol insonlar yaratadi. Shu bois, aqlan yetuk, jismonan sog‘lom, intellektual salohiyati yuqori, axloqan pok, chet tillarda erkin so‘zlasha oluvchi farzandlarni tarbiyalash asosiy maqsadlardan biridir. Xalqaro munosabatlarning tobora kengayib borayotgani tufayli chet tillarini o‘rganish yanada dolzarb masalaga aylandi. Uzluksiz ta’lim tizimida chet tillarni o‘rgatishga va o‘rganishga e’tibor ortib bormoqda. Ayni paytda ta’lim tizimining barcha …

Batafsil

Ta’limda modernizatsiya usullari

Mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy yuksalishining yuqori sur’atlari pedagog kadrlarni qayta tayyorlash tizimini davriy ravishda takomillashtirib borish, yangilash zaruriyatini tug‘diradi. Kadr­larni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimi pedagog kadrlar uchun yangi ma’lumot, yangi bilim, yangi ko‘nikma va malakalarini o‘zlashtirishning bosh manbayi hisoblanadi. 2015-yil 10-aprel kuni O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi, Maktabgacha ta’lim muassasasi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish Respublika o‘quv-metodika markazi, …

Batafsil

Ota-onalarga ko‘makchi qo‘llanmalar

Sog‘lom va bilimdon avlodni shakllantirish uzoq davom etadigan, tinimsiz mehnat talab qiladigan jarayon. Bu jarayonning ilk bosqichi maktabgacha ta’lim muassasasidan boshlanadi. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi maktabgacha yoshdagi bolalarning ta’lim-tarbiyasiga mas’ul kishilar zimmasiga barkamol shaxslarni tarbiyalashdek yuksak vazifa yuklaydi. Yosh avlodni komil, ma’naviy va jismoniy jihatdan yetuk shaxs sifatida voyaga yetkazish maqsadida “2015-2020-yillarda bolalarni, ayniqsa, qishloq joylarda maktabga …

Batafsil

Maktabgacha ta’limda multimediaviylik

Respublikamizda barkamol avlodni tarbiyalash, yosh avlodning intellektual salohiyatini ro‘yobga chiqarish, ularni har tomonlama rivojlangan shaxs etib voyaga yetkazish hozirgi kunning dolzarb masalalaridandir. Barkamol avlodni shakllantirish dastlab oila, so‘ngra mak­tabgacha ta’lim muassasalarida amalga oshiriladi. Maktabgacha ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiya olayotgan katta va maktabga tayyorlov guruhlarida aynan 5–7 yoshli bolalar tarbiyalanadi. Ulardagi intellektual salohiyatni shakllantirishning boshlang‘ich davri ham xuddi shu yoshdan boshlanadi. O‘zbekiston …

Batafsil