Bosh sahifa | Korreksiyot ta’lim

Korreksiyot ta’lim

Eshitish nuqsonini sensor rivojlantirish

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda, ulardagi tuyg‘u, sezgi, idrok kabi qobiliyatlarni shakllantirishda sensor tarbiya muhim o‘rin tutadi. Sensor tarbiya tevarak-atrofni sezgi orqali idrok qilishdir. Bunda tasavvurning aniqligi, to‘laligi sensor jarayonlarning rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tafakkur, xotira, idrok kabi barcha ruhiy jarayonlarning jadal rivojlanishi kuzatiladi. Eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalar o‘z tengdoshlaridan ruhiy rivojlanishda sezilarli darajada ortda qoladi. Shu bois, …

Batafsil

Nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalar diqqatini rivojlantirish yo‘llari

Diqqat va eslab qolish – bolalar tomonidan bilim va ko‘nikmalarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirib olishni ta’minlaydigan shartlardan biri sanaladi. Shuning uchun o‘qitishning dastlabki davridanoq diqqat va eslab qolish­ni shakllantiruvchi mashg‘ulotlarni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Biz tavsiya etayotgan usulda faqat diqqatni emas, balki nutqni ham rivojlantirish ko‘zda tutiladi. Bola qachonki buyumlarning nomini aytsa, ularni diqqat bilan eshitsagina yaxshi eslab qoladi. Bilish …

Batafsil