Bosh sahifa | Ko‘zgu

Ko‘zgu

Bolalarda idrok va fikrlashning rivojlanishi

Maktabgacha bolalik davri o‘ta murakkab psixik rivojlanish jarayonlarini o‘z ichiga qamrab oladi. Jumladan, psixik faoliyatning sezgi va idrok kabi elementlari ham ayni shu bosqich­da shakllanadi. Sezgining rivojlanishi bir qancha psixofiziologik xususiyatlarning rivojlanishi bilan bog‘liq holda kechadi. Bolalarda o‘yin jarayoni ta’sirida ko‘rish orqali analiz va sintez qilishning murakkab turlari paydo bo‘la boshlaydi. Xususan, idrok qilinayotgan obyektni xayolan bo‘laklarga bo‘lib, ham alohida …

Batafsil