Bosh sahifa | Maktabga tayyorlov

Maktabga tayyorlov

“MENING OILAM (MY FAMILY)” (Ingliz tilida mashg‘ulot ishlanmasi)

Mashg‘ulotning maqsadi: oilaga taalluqli so‘zlarni takrorlash va ularni nutqda qo‘llay olish ko‘nikmasini hosil qilish; bolalarda eshitish orqali so‘zlarni anglash (listening) malakasini oshirish; bolalarning ingliz tilidagi so‘z boyligini ko‘paytirib oshirib, nutqini rivojlantirish. Kerakli jihozlar: “Mening oilam” mavzusidagi rasmlar to‘plami va videorolik, “Rain, rain, go away” nomli musiqiy multfilm. Tarqatma material: mavzuga oid barmoq o‘yini hamda bo‘yash uchun rasmlar, rangli qalamlar, koptok. …

Batafsil

QO‘G‘IRCHOQ TEATRIGA SAYOHAT (Maktabgacha katta yoshdagi va tayyorlov guruhlari uchun)

Mashg‘ulotning maqsadi: tеatrga doir kasblar – rеjissyor, rassom-dеkorator, ovoz rеjissyori, aktyor kabilar bilan tanishtirish; badiiy nutqqa oid ijrochilik ko‘nikmalarini (ohang, imo-ishora va yuz mushaklarining ma’noli harakatlaridan foydalana bilish) takomillashtirish; estеtik didni rivojlantirish; tеatr madaniyatini shakllantirish. Mashg‘ulotga kerakli matеrial va jihozlar: quti (qo‘g‘irchoqlar solingan jo‘natma); “Bo‘ri bilan tulki” dеb nomlangan ertakini qo‘yish uchun qo‘g‘irchoqlar; parda, turli-tuman tеkis gеomеtrik figuralar va tеatr …

Batafsil

NUTQIMIZ TO`G`RI VA RAVON BO`LSIN

MAVZU: Mening oilam Suhbat Oila, uning tarkibi, oila a’zolarining vazifalari, oila qanday (ahil, mustahkam, mehnatsevar, madaniyatli, sog`lom, mehribon, ozoda) bo`lishi kerakligi haqida bolalar bilan suhbatlashish. bo`lishi kerak Leksiko-grammatik mashq va o`yinlar • “Sen kim bilan yashaysan?” “bilan” ko`makchi-bog`lovchisini qo`llagan holda gap tuzish. Har bir bola u kim bilan yashashi haqida so`zlab berishi kerak: “Men otam, onam, buvam, buvim, akam, ukam …

Batafsil

BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHNING METODIK-TASHKILIY ASOSLARI

Maktabgacha ta’lim bola shaxsini sog`lom va yetuk qilib maktabga tayyorlash maqsadini ko`zlaydi. Ta’lim-tarbiya qancha erta boshlansa, uning samarasi shuncha erta namoyon bo`ladi, shuningdek, insonning butun hayot tarziga ijobiy ta’sir qiladi. Maktabgacha ta’lim muassasalariga bolalar qamrovini kengaytirish, muassasalarni obodonlashtirish, ularning kirish qismidan tortib, yo`laklari, hattoki ekilgan gul, daraxtlari, guruh xonasidagi har bir jihoz bolani rivojlantirish uchun yo`naltirilganiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bugungi …

Batafsil

Maktabga ilk qadam

Zamonaviy bolalar maktabga tayyor! Haqiqatan ham ta’lim olish jarayoni yildan yilga shunchalar rivojlanib bormoqdaki, 1 – sinfga borayotgan bolalar uchun yangidan yangi talablar qo‘yilmoqda. Ilgari bolalar maktabga chiqib, alifboni o‘rgansalar, hozirgi bolalar bog‘cha davridanoq o‘qish ko‘nikmalarini bilishi maqsadga muvofiq etib belgilangan. Shunga ko‘ra 7 yoshli bola quyidagilarni bilishi kerak: — ismi, familiyasi, otasining ismi; — yoshi, tug‘ilgan yili va oyi; …

Batafsil