Bosh sahifa | Maktabga tayyorlov (page 2)

Maktabga tayyorlov

Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

MAVZU: “Kiyim -kechaklar, bosh va oyoq kiyimlar” Suhbat Kiyim-kechaklar, bosh, oyoq kiyimlarining ahamiyati va bajaruvchi vazifalari, ularning qism­lari, har bir faslga xos bo‘lgan kiyim-ke­chaklar. Leksiko-grammatik mashq va o‘yinlar • “So‘zni yakunlang”. O‘rganilayotgan mavzu bo‘yicha lug‘atni o‘zlashtirish: ko‘y . . ., yub . . ., qal . . ., shlya . . ., tuf . . ., et . . ., …

Batafsil

Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

MAVZU: “OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI” Suhbat Oziq-ovqat mahsulotlari nima uchun kerak; ular nimalardan olinadi; ulardan nima tayyorlasa bo‘ladi; ular qayerda sotiladi; qayerda saqlanadi (sut, go‘sht, baliq mahsulotlari, sabzavotlar, mevalar, non mahsulotlari);

Batafsil

Bolalarda mayda qo‘l motorikasini rivojlantiruvchi mashqlar

Italiyalik pedagog Mariya Montessori o‘zining pedagogik qarashlaridan kelib chiqib bolalarni aqliy jihatdan rivojlantirish, ularni his qilishga o‘rgatish kerakligini ta’kidlaydi. Bolalarda sensorika va motorikani rivojlantirish kichkintoylarda yozish, hisoblash ko‘nikmasini shakllantiradi. Montessori metodikasining asosiy mohiyati bolada mustaqil faoliyat orqali shaxsiy imkoniyatlarini namoyon qilishga sharoit yaratish va yordam berishdan iborat. Shuningdek, Montessori materiallari kichkintoylarda man­tiqiy tafakkurni rivojlantiradi. Bolada ichki kuchni rivojlantirish va uning …

Batafsil

Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

MAVZU: “UCHIB KETUVCHI QUSHLAR” Suhbat Qanday qushlar issiq o‘lkalarga uchib ketadi; qachon qaytib keladi; qushlarning tana qismlari, pat bilan qoplanishi, tuzilishi va oziqlanishi kabi mavzuda suhbat o‘tkaziladi. Leksiko-grammatik o‘yin va mashqlar • “Qushlar qanday uchib ketadilar?” Kunlar sovushi bilan o‘rdaklar, g‘ozlar, qaldirg‘ochlar, turnalar arg‘imchoqdek tizilib u­chib ketadilar. Logoped doskada yoki o‘yin maydonida qushlarning uchib ketishini chizmalar yordamida tasvirlaydi.

Batafsil