Bosh sahifa | Maktabga tayyorlov (page 4)

Maktabga tayyorlov

Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

Nutq insonga turli tovushlar, so‘zlar va bosh­qa til elementlari yordamida muloqot qilish imkonini beradi. Nutq madaniyati esa vaziyatga mos ravishda fikrni aniq, ravshan, to‘g‘ri va ta’sir­chan qilib yetkazishdir. Nutq rivojlanishining eng faol davri maktabgacha va maktab yo­shida kechadi. Chunonchi, bolalarda nutqning asosiy poydevori maktabgacha yoshida shakllanar ekan, demak bevosita kichkintoylar nutqini rivojlantirish metodikasida mazkur holatni inobatga olgan holda, asosiy diqqat-e’tibor …

Batafsil

To‘g‘ri talaffuz to‘g‘ri yozuv bilan mushtarak bo‘lsa…

1. Dalada qо‘ng‘iz uchyapti. U qanday ovoz chiqaryapti? “J-j-j-j-j-j…” • “J-j-j-j”– qanday tovushni eshityapsiz? “J”. 2. “J” nima deydi? “J” harfiman jarangli, Jozibador va jo‘shqin. Jonimga joylaganman, Jonajon vatan mehrin. 3. Topishmoqning javobini toping! Yorib oppoq uychasin “Chip-chip” deb qo‘yadi, Chuvalchangni cho‘chimay, Cho‘qib yeb qo‘yadi. (Jo‘ja) О‘zi ichkarida, Soqoli tashqarida. (Jo‘xori) • Topishmoq javobidagi birinchi tovush qaysi? “J”

Batafsil

To‘g‘ri talaffuz to‘g‘ri yozuv bilan mushtarak bo‘lsa…

1. Elbek baliq tutyapti. “Eh! Baliq qarmoqqa ilinmadi!” – hayqirdi Elbek. “Eh!” – Sо‘z boshida qanday tovushni eshityapsiz? “E” 2. “E” nima deydi? 3. Topishmoqning javobini toping! Etik sotib olibdi, Tak-tak tomdan qor yog‘ar. Etikdо‘zdan echkivoy. (Elak) Ehtiyotlab etigin, Quyon emas, uzun quloq Endi tinmay surtar moy. Ot emas, tо‘rtta tuyoq (Eshak)  • Topishmoq javobidagi birinchi tovush qaysi? “E”.

Batafsil

To‘g‘ri talaffuz to‘g‘ri yozuv bilan mushtarak bo‘lsa…

1. Charos jo‘jalariga don beryapti. U jo‘jalarini “chip-chip” deb chaqiryapti. Charos jo‘jalarini qanday chaqiryapti? “Chip-chip”, “chip-chip”, “chip-chip”. • “Chip-chip” so‘zida birinchi qanday tovushni eshityapsiz? “Ch”. 2. “Ch” nima deydi? 3. Topishmoqning javobini toping! Chigirtka zo‘r cholg‘uchi, Chalar kuy charchamasdan. Chirildoqlar jo‘r bo‘lib Chirillar har tarafdan. Chir aylanib o‘ynaydi Chiroyli kapalaklar, Chapak chalib quvnaydi Chamandagi chechaklar. Qora, qizil qanotli, Bitta otim …

Batafsil