Bosh sahifa | Maktabga tayyorlov (page 4)

Maktabga tayyorlov

To‘g‘ri talaffuz to‘g‘ri yozuv bilan mushtarak bo‘lsa…

1. Elbek baliq tutyapti. “Eh! Baliq qarmoqqa ilinmadi!” – hayqirdi Elbek. “Eh!” – Sо‘z boshida qanday tovushni eshityapsiz? “E” 2. “E” nima deydi? 3. Topishmoqning javobini toping! Etik sotib olibdi, Tak-tak tomdan qor yog‘ar. Etikdо‘zdan echkivoy. (Elak) Ehtiyotlab etigin, Quyon emas, uzun quloq Endi tinmay surtar moy. Ot emas, tо‘rtta tuyoq (Eshak)  • Topishmoq javobidagi birinchi tovush qaysi? “E”.

Batafsil

To‘g‘ri talaffuz to‘g‘ri yozuv bilan mushtarak bo‘lsa…

1. Charos jo‘jalariga don beryapti. U jo‘jalarini “chip-chip” deb chaqiryapti. Charos jo‘jalarini qanday chaqiryapti? “Chip-chip”, “chip-chip”, “chip-chip”. • “Chip-chip” so‘zida birinchi qanday tovushni eshityapsiz? “Ch”. 2. “Ch” nima deydi? 3. Topishmoqning javobini toping! Chigirtka zo‘r cholg‘uchi, Chalar kuy charchamasdan. Chirildoqlar jo‘r bo‘lib Chirillar har tarafdan. Chir aylanib o‘ynaydi Chiroyli kapalaklar, Chapak chalib quvnaydi Chamandagi chechaklar. Qora, qizil qanotli, Bitta otim …

Batafsil