Bosh sahifa | Mutaxassis maslahati

Mutaxassis maslahati

Boladagi ijodkorlik

Bola tarbiyasini eng avvalo ona qornidaligidanoq tarbiyalash maqsadga muvofiqdir. Farzand dunyoga kelgan kundan boshlab uni tashqi muhit ta’siriga asta-sekin o‘rgatib boriladi. Bunda onaning alohida bolaga diqqat-e’tibori talab etiladi. Shuningdek, bolaning ulg‘ayib kim bo‘lishini hech kim oldindan aytib bera olmaydi. Ammo bizning qo‘limizda uning rivojlanishi uchun hamma shart-sharoitni yaratib berish imkoni bor. Bola har kuni o‘zi uchun nimanidir kashf etadi, bu …

Batafsil

Bolalarni mustaqil fikrlashga o`rgatish

Maktabgacha ta’lim muassasasi sog‘lom, har tomonlama yetuk bolalarni tarbiyalash uchun zarur tashkiliy-uslubiy, psixologik-pedagogik shart-sharoitlar yaratadi, bolalarni maktab ta’limiga tayyorlashda ota-onalarga yordam beradi. Bola 6–7 yoshga yetguniga qadar oilada, davlat va nodavlat maktabgacha ta’lim muassasalarida tarbiya oladi. Shu sababli maktabgacha ta’lim muassasasi ham maktabgacha yoshdagi bolalar ta’lim-tarbiyasida mas’uliyatli bo‘lishi lozimligini anglagan holda, bu jarayonda qo‘llaydigan vazifalarni Davlat talablariga muvofiq tarzda shakllantirish …

Batafsil

Bolalarni maktabga tayyorlashda innovatsion yondashuvlar

Respublikamizda dastlabki ta’lim elementlari maktabgacha ta’lim muassasalaridan boshlanadi. Ularning bosh vazifasi bolalarni maktabga yaxshi va samarali tayyorlash hisoblanadi. Ma’­lumki, bo‘lajak maktab o‘quvchilarining kerakli kompetensiyalarini shakllantirish muammosi pedagoglar singari, psixologlar uchun ham yangilik emas. Maktabda ta’lim olish­ga tayyorgarlik ko‘rish masalasi ko‘p yillar davomida chet el va o‘zbek tadqiqotchilari tomonidan o‘rganilgan. Tadqiqotlardan ma’lum bo‘lishi­cha, maktabga tayyorlash komponentlari jismoniy, aqliy, motivatsion, erkin-emotsional, muloqotga …

Batafsil

Maktabgacha yoshdagi bolalarning o‘ziga xos xususiyatlari

Ota-onalar har bir bola ruhiy rivojlanishda o‘ziga xos xususiyatlarga ega ekanligi va bu xususiyatlar ularning u yoki bu faoliyat turini egallashida namoyon bo‘lishini yodda tutishlari lozim. Ba’zi bolalar endigina birinchi so‘zlarni o‘zlashtirganlarida ularning tengqurlari allaqa­chon ma’lum bir iboralar bilan gaplasha oladigan bo‘ladi. Bolalarning ba’zilari ma’lum bir syujetli rasmlarni chiza boshlagan vaqtda bosh­qalari juda sodda rasmlarni ham chizishga qiynaladilar. Ta’lim jarayonida …

Batafsil

Kuylash malakalari

Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarga ilk musiqiy ta’lim jarayonlarini o‘rgatish juda muhimdir. Ular qalbida go‘zallikni his qilish, Vatanga muhabbat, milliy g‘ururni shakllantirish, bolaning ichki dunyosini boyitish, hamda estetik didini shakllantirish kabi xususiyatlarni musiqa orqali amalga oshirish mumkin. Kichkintoylarda musiqa tinglashga ishtiyoqni qo‘llab-quvvatlash va rejalashtirish ahamiyatlidir. Musiqaning tempi, ritmi, xarakteriga mos ifodali harakatlanish, kuy qismlari almashishiga qarab harakatlarni o‘zgartira olish, yengil sakrash, …

Batafsil