Bosh sahifa | Mutaxassis maslahati (page 2)

Mutaxassis maslahati

Mtmda bola ijodkorligini rivojlantirish

Maktabgacha yoshdagi bolalarga qo‘l mehnati orqali zamonaviy, qiziqarli hamda foydali buyum, o‘yinchoqlar yasashni o‘rgatish maqsadga muvofiqdir. Bu faoliyatning asosiy maqsadi bolalar ijodkorligini rivojlantirish; maktabgacha ta’lim muassasasi va oilada ularni oddiy qog‘oz, karton, tabiiy va keraksiz materiallarni qayta ishlash texnikasi bilan tanishtirish; bayram, turli ko‘ngilochar tadbirlar uchun jihozlar va ko‘rgazmali ashyolar tayyorlash; matolardan narsa-buyumlar tikish va mazmunli applikatsiya yaratish yo‘llarini o‘rgatishdan …

Batafsil

Boladagi ijodkorlik

Bola tarbiyasini eng avvalo ona qornidaligidanoq tarbiyalash maqsadga muvofiqdir. Farzand dunyoga kelgan kundan boshlab uni tashqi muhit ta’siriga asta-sekin o‘rgatib boriladi. Bunda onaning alohida bolaga diqqat-e’tibori talab etiladi. Shuningdek, bolaning ulg‘ayib kim bo‘lishini hech kim oldindan aytib bera olmaydi. Ammo bizning qo‘limizda uning rivojlanishi uchun hamma shart-sharoitni yaratib berish imkoni bor. Bola har kuni o‘zi uchun nimanidir kashf etadi, bu …

Batafsil

Bolalarni mustaqil fikrlashga o`rgatish

Maktabgacha ta’lim muassasasi sog‘lom, har tomonlama yetuk bolalarni tarbiyalash uchun zarur tashkiliy-uslubiy, psixologik-pedagogik shart-sharoitlar yaratadi, bolalarni maktab ta’limiga tayyorlashda ota-onalarga yordam beradi. Bola 6–7 yoshga yetguniga qadar oilada, davlat va nodavlat maktabgacha ta’lim muassasalarida tarbiya oladi. Shu sababli maktabgacha ta’lim muassasasi ham maktabgacha yoshdagi bolalar ta’lim-tarbiyasida mas’uliyatli bo‘lishi lozimligini anglagan holda, bu jarayonda qo‘llaydigan vazifalarni Davlat talablariga muvofiq tarzda shakllantirish …

Batafsil

Bolalarni maktabga tayyorlashda innovatsion yondashuvlar

Respublikamizda dastlabki ta’lim elementlari maktabgacha ta’lim muassasalaridan boshlanadi. Ularning bosh vazifasi bolalarni maktabga yaxshi va samarali tayyorlash hisoblanadi. Ma’­lumki, bo‘lajak maktab o‘quvchilarining kerakli kompetensiyalarini shakllantirish muammosi pedagoglar singari, psixologlar uchun ham yangilik emas. Maktabda ta’lim olish­ga tayyorgarlik ko‘rish masalasi ko‘p yillar davomida chet el va o‘zbek tadqiqotchilari tomonidan o‘rganilgan. Tadqiqotlardan ma’lum bo‘lishi­cha, maktabga tayyorlash komponentlari jismoniy, aqliy, motivatsion, erkin-emotsional, muloqotga …

Batafsil

Maktabgacha yoshdagi bolalarning o‘ziga xos xususiyatlari

Ota-onalar har bir bola ruhiy rivojlanishda o‘ziga xos xususiyatlarga ega ekanligi va bu xususiyatlar ularning u yoki bu faoliyat turini egallashida namoyon bo‘lishini yodda tutishlari lozim. Ba’zi bolalar endigina birinchi so‘zlarni o‘zlashtirganlarida ularning tengqurlari allaqa­chon ma’lum bir iboralar bilan gaplasha oladigan bo‘ladi. Bolalarning ba’zilari ma’lum bir syujetli rasmlarni chiza boshlagan vaqtda bosh­qalari juda sodda rasmlarni ham chizishga qiynaladilar. Ta’lim jarayonida …

Batafsil