Bosh sahifa | Mutaxassis maslahati (page 5)

Mutaxassis maslahati

Kichkintoyning yoshga xos xususiyatlari

Insonning shaxs sifatida rivojlanishiga biologik va ijtimoiy omillarning ta’siri qanchalik kuchli ekanligi ko‘pdan buyon munozaralarga sabab bo‘lmoqda. Xususan, ijtimoiy omillar sirasiga kiruvchi tarbiya inson kamolotiga xizmat qilar ekan, shaxsda ijtimoiy muhitning ta’siri tarbiya orqali namoyon bo‘ladi. Inson bu jarayonda muhit bera olmagan bilim, ma’lumotga ega bo‘lib, unda mehnat va texnik faoliyat bilan bog‘liq ko‘nikma, malakalar shakllanadi. Zamonaviy pedagogikada shaxs rivojlanishiga …

Batafsil

Bolalar nutqini rivojlantirishda qum terapiyasidan foydalanish

Olimlar hozirgi kunda bolalar nutqini to‘g‘ri rivojlantirish maqsadida turli izlanishlar olib borib, yangi metodikalar ustida ishlashmoqda. Qum terapiyasi ana shunday usullardan biri. Unga birinchi bo‘lib shvetsariyalik faylasuf va psixolog Karl Gyustav Yung asos solgan. Logopediyada qum terapiyasidan foydalanish yaxshi samara beradi. Bu mashg‘ulot bola uchun juda qulay. O‘z fikrini so‘z bilan ifodalashga qiynalgan bola, qumdan o‘z tasavvuridagi qahramonlarini yasash imkoniga …

Batafsil

O‘yinchoq ovunchoq emas!

O‘yinchoqlar va o‘yinlar xalq pedagogikasining eng samarali vositasi bo‘lib, tarbiyani ular orqali singdirish qulay yo‘llardan biri sanalgan. Shu sabab ota-bobolarimiz, momolarimiz o‘yinchoqlarning ahamiyatiga alohida diq­qat qaratishgan. Ajdodlarimiz milliy xususiyatlarni aks ettiruvchi o‘yinchoqlarga turli matolar vositasida bezak berishgan. Bunday o‘yin­choqlar millatga xos urf-odat, qadriyatlarni aks ettirgan. Hozirda esa savdo rastalarida milliy o‘yin­choqlar bilan bir qatorda g‘arb davlatlari andazasidagi zamonaviy o‘yinchoqlarni ham …

Batafsil