Bosh sahifa | Navbatdagi mashg‘ulotga

Navbatdagi mashg‘ulotga

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA AXLOQIY SIFATLARNI TARBIYALASH

Maktabgacha ta’lim tizimi uzluksiz ta’limning birlamchi, eng asosiy bo‘g‘inidir. Mutaxassislarning ilmiy xulosalariga ko‘ra, inson umri davomida qabul qiladigan barcha axborot va ma’lumotning 70 foizini 5 yoshgacha bo‘lgan davrda oladi. Shu bois bolalarning sog‘lom, bilimli bo‘lib voyaga yetishida maktabgacha ta’lim-tarbiya alohida ahamiyatga ega. Pedagogika fani yosh avlodning axloqiy rivojlanishida tarbiya va ta’limni muhim omil deb hisoblaydi. Shu davrda ma’lum maqsadga qaratilgan …

Batafsil

BOLANGIZ ROST GAPIRISHDAN QO‘RQMASIN

Yolg‘on gapirish kichik yoshli bolalar uchun “muhim ijtimoiy xususiyat” hisoblanadi. Lankaster universiteti psixologi tadqiqotlar uydirma to‘qiyotgan bolani jazolash ko‘pincha aks ta`sir ko‘rsatganini ta’kidladi. “Bolalar ikki yoshidan boshlab yolg‘on gapirishni o‘rganadi”, − deydi doktor Varmelink. Uning fikricha, bola o‘sayotgani tufayli aldash qobiliyatini o‘zlashtirishi muhim ijtimoiy hodisa sanaladi. Shuningdek, kichkintoylar insonlarning his-tuyg‘ularini o‘rganishi va ular yolg‘on so‘zlashdan oldin turli xil qarashlarga ega …

Batafsil

BAHORDA UCHIB KELUVCHI QUSHLAR

Suhbat Mashg‘ulotning maqsadi: bolalarga uchib kelib-ketuvchi qushlar haqida tushuncha berish, ularning tashqi ko‘rinishi, o‘ziga xos xususiyatlari hamda hayot tarzi bilan tanishtirish, qushlarga nisbatan g‘amxo‘rlik qilish hissini tarbiyalash, kuzatuvchanlik va qiziquvchanliklarini oshirish; savollarga to‘liq javob berish, mustaqil applikatsiyaga o‘rgatish; geometrik shakllar nomini mustahkamlash; topishmoqlarni tezlik bilan topishga o‘rgatish, aqliy qobiliyatlarini mustahkamlash; bolalar diqqati, xotirasi tasavvuri va nutqini rivojlantirish, faolligini ta’minlashda kompyuter …

Batafsil

MTMda INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH

Maktabgacha ta’lim muassasalarida maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta’minlashga qaratilgan pedagogik jarayon murakkab, shu bilan birga rang-barangdir. Ta’lim-tarbiya samaradorligiga erishishda maktabgacha ta’lim muassasalaridagi har bir faoliyat turini to‘g‘ri tashkil etish lozim. Bolaga yo‘naltirilgan ta’limning mazmuni innovatsion texnologiyalar orqali “Bolajon” tayanch dasturlarining to‘liq bajarilishiga qaratilgan. Bu zamonaviy pedagogik texnologiya sifatida ta’lim-tarbiya jarayonini ko‘proq muloqot va mashqlarga asoslangan o‘yin-mashg‘ulotga aylantirib, tarbiyachilarni …

Batafsil

O`jar sichqoncha

Mashg‘ulotning maqsadi: bolalarga hayvonlar tovushiga taqlid qilishni o’rgatish va ularning nima bilan oziqlanishi haqida ma’lumot berish; ertak asosida axloq sifatlarini tarbiyalash; tarbiyalanuvchiga obrazlarning go‘zalligi, tilining ifodaviyligi, she’riy so‘zlarining ma’nodorligini tushuntirish. Kerakli jihozlar: ertak qahramonlarining rasmlari: sichqoncha, onasi, tovuq, o‘rdak, baqa, baliq va mushuk. Mashg‘ulotning borishi: Tarbiyachi: – Bolajonlar, bugun men sizga qiziqarli va ajoyib ertak aytib beraman. Ushbu ertak o’jar …

Batafsil