Bosh sahifa | Navbatdagi mashg‘ulotga

Navbatdagi mashg‘ulotga

BOLALARNI HAYVONOT DUNYOSI BILAN TANISHTIRISH

Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda atrof-olam bilan tanishtirish alohida o‘rin tutadi. Bolalarni atrof-olam bilan tanishtirishni o‘ziga yaqin bo‘lgan hayvonot dunyosidan boshlash maqsadga muvofiqdir. Chunki bolalarning hayvonot olamiga qiziqishi juda yuqori bo‘ladi. Bu orqali ularning tasavvur va idrokini shakllantirish mumkin. Mashg‘ulotning maqsadi: bolalarning hayvonot dunyosi haqidagi tasavvurlarni kengaytirish, ularning foydali tomonlari bilan tanishtirish, hayvonlar bilan do‘stona munosabatni shakllantirish. Ta’limiy maqsadi: …

Batafsil

BOLALARNI HAYVONOT OLAMI BILAN

Axloqiy faoliyatni tashkil etishda qo‘llaniluvchi ko‘rgazmali qurollar, tabiiy shart-sharoitlar, axborotli texnologiyalar, mehnat faxriylari hamda ishlab chiqarish jarayonida faoliyat olib borayotgan shaxslar, ularning hayoti haqidagi hikoyalar maktabgacha yoshdagi bolalar va boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida axloqiy tarbiyaning sifat va samaradorligini ta’minlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalar va boshlang‘ich ta’lim o‘quvchilari axloqiy tarbiyasini tashkil etishda yuqori samaradorlikning ta’minlanishi uchun xizmat qiluvchi omillar amaliy faoliyat sifatining yaxshilanishiga …

Batafsil

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA AXLOQIY SIFATLARNI TARBIYALASH

Maktabgacha ta’lim tizimi uzluksiz ta’limning birlamchi, eng asosiy bo‘g‘inidir. Mutaxassislarning ilmiy xulosalariga ko‘ra, inson umri davomida qabul qiladigan barcha axborot va ma’lumotning 70 foizini 5 yoshgacha bo‘lgan davrda oladi. Shu bois bolalarning sog‘lom, bilimli bo‘lib voyaga yetishida maktabgacha ta’lim-tarbiya alohida ahamiyatga ega. Pedagogika fani yosh avlodning axloqiy rivojlanishida tarbiya va ta’limni muhim omil deb hisoblaydi. Shu davrda ma’lum maqsadga qaratilgan …

Batafsil

BOLANGIZ ROST GAPIRISHDAN QO‘RQMASIN

Yolg‘on gapirish kichik yoshli bolalar uchun “muhim ijtimoiy xususiyat” hisoblanadi. Lankaster universiteti psixologi tadqiqotlar uydirma to‘qiyotgan bolani jazolash ko‘pincha aks ta`sir ko‘rsatganini ta’kidladi. “Bolalar ikki yoshidan boshlab yolg‘on gapirishni o‘rganadi”, − deydi doktor Varmelink. Uning fikricha, bola o‘sayotgani tufayli aldash qobiliyatini o‘zlashtirishi muhim ijtimoiy hodisa sanaladi. Shuningdek, kichkintoylar insonlarning his-tuyg‘ularini o‘rganishi va ular yolg‘on so‘zlashdan oldin turli xil qarashlarga ega …

Batafsil

BAHORDA UCHIB KELUVCHI QUSHLAR

Suhbat Mashg‘ulotning maqsadi: bolalarga uchib kelib-ketuvchi qushlar haqida tushuncha berish, ularning tashqi ko‘rinishi, o‘ziga xos xususiyatlari hamda hayot tarzi bilan tanishtirish, qushlarga nisbatan g‘amxo‘rlik qilish hissini tarbiyalash, kuzatuvchanlik va qiziquvchanliklarini oshirish; savollarga to‘liq javob berish, mustaqil applikatsiyaga o‘rgatish; geometrik shakllar nomini mustahkamlash; topishmoqlarni tezlik bilan topishga o‘rgatish, aqliy qobiliyatlarini mustahkamlash; bolalar diqqati, xotirasi tasavvuri va nutqini rivojlantirish, faolligini ta’minlashda kompyuter …

Batafsil