Bosh sahifa | Navbatdagi mashg‘ulotga (page 2)

Navbatdagi mashg‘ulotga

MTMda INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH

Maktabgacha ta’lim muassasalarida maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta’minlashga qaratilgan pedagogik jarayon murakkab, shu bilan birga rang-barangdir. Ta’lim-tarbiya samaradorligiga erishishda maktabgacha ta’lim muassasalaridagi har bir faoliyat turini to‘g‘ri tashkil etish lozim. Bolaga yo‘naltirilgan ta’limning mazmuni innovatsion texnologiyalar orqali “Bolajon” tayanch dasturlarining to‘liq bajarilishiga qaratilgan. Bu zamonaviy pedagogik texnologiya sifatida ta’lim-tarbiya jarayonini ko‘proq muloqot va mashqlarga asoslangan o‘yin-mashg‘ulotga aylantirib, tarbiyachilarni …

Batafsil

O`jar sichqoncha

Mashg‘ulotning maqsadi: bolalarga hayvonlar tovushiga taqlid qilishni o’rgatish va ularning nima bilan oziqlanishi haqida ma’lumot berish; ertak asosida axloq sifatlarini tarbiyalash; tarbiyalanuvchiga obrazlarning go‘zalligi, tilining ifodaviyligi, she’riy so‘zlarining ma’nodorligini tushuntirish. Kerakli jihozlar: ertak qahramonlarining rasmlari: sichqoncha, onasi, tovuq, o‘rdak, baqa, baliq va mushuk. Mashg‘ulotning borishi: Tarbiyachi: – Bolajonlar, bugun men sizga qiziqarli va ajoyib ertak aytib beraman. Ushbu ertak o’jar …

Batafsil

Nutqimiz to`g`ri va ravon bo`lsin

MAVZU: HASHAROTLAR Suhbat Hasharotlarning yashash tarzi: oziqlanishi, tuzilishi (boshi, mo‘ylovi, qanoti, oyog‘i), uyi (kavak, in), ularning zarari va foydasi. Leksiko-grammatik o‘yin va mashqlar. • “So‘z tanlash”. Hasharot so‘ziga mos fe’l va sifatlarni topish: sudraladi, o’rmalaydi, uchadi, chaqadi, chirillaydi, g‘o‘ng‘illaydi, zararkunanda, mehnatkash, foydali. • “Nima qanday harakatlanadi?” Taqqoslash yordamida murakkab ma’noli gaplar tuzish. Chumoli o‘rmalaydi, kapalak esa…; Xonqizi uchadi, shilliqqurt esa…; …

Batafsil

Noan’anaviy rasm chizish usullari (davomi)

Oxiri. Boshi o‘tgan sonda. Barmoqlar bilan rasm chizish Barmoqlar bilan rasm chizish, turli xil tasvirlarni hosil qilish uchun qo‘l barmoqlarini qog‘oz varag‘i ustiga har xil usullar (barmoq uchlari, yon tomoni, to‘liq kaft) bilan surtib yoki silliqlab yurgizib chiqish lozim. Barmoqlar bilan chizish texnikasi bolalarga tasviriy san’at materiallarini, ularning xususiyatlari – yopishqoqlik, egiluvchanlik, mayinlik va ranglar qatlami yorqinligini his qilishga, shuningdek, …

Batafsil

Fidoyingman, O`zbekiston! (musiqiy mashg`ulot)

(Katta va o‘rta guruh tarbiyalanuvchilari uchun mashg‘ulot ishlanmasi) Mashg‘ulotning maqsadi: bolalarni milliy ohanglarni idrok etishga o‘rgatish, ularning musiqiy savodxonligini oshirish, notalarni sof va toza ovozda kuylash ko‘nikmalarini rivojlantirish. Ko‘rgazmali qurollar: musiqa asboblari tasvirlangan rasmlar, bobolarimizdan bizlarga meros bo‘lib kelayotgan xalqona ohanglar yozilgan mp3 shaklidagi disklar. Tarqatma materiallar: nota qatorlarini sanashga mo‘ljallangan maxsus zinacha va rangli tasmalar. Mashg‘ulotning borishi: Bolalar bayramona …

Batafsil