Bosh sahifa | Nazariya. Ilm. Amaliyot

Nazariya. Ilm. Amaliyot

MONTESSORI PEDAGOGIKASINING ASOSIY QOIDALARI

Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biron-bir o‘zgarishga, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog‘lom genofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha ta’lim tizimidan boshlanadi. Shavkat MIRZIYOYEV Maktabgacha ta’lim muassasasi hamda maktablardagi o‘quv-tarbiya jarayoni bolalarning qobiliyati va layoqatini har tomonlama rivojlantirish, ularning shaxsini shakllantirishga qaratilgan. Mazkur jarayonning mahsuldorligi pedagogning bolalarni yaxshi bilishi, ta’lim va tarbiyaning xilma-xil metodlarini qo‘llashiga bog‘liq. …

Batafsil

Bolalar o`yinlari turlari

Maktabgacha yoshdagi bolalar o’yinlari o’zining rang-barangligi bilan ajralib turadi. O’yinlar o’z mazmuni va tashkil etilishi, bolalarga ta’sir ko’rsatish darajasi, vositalarning turlari hamda kelib chiqishiga ko’ra xilma-xildir. Professor Y.A. Arkin maktabgacha yoshdagi bolalar o’yinlarini quyidagicha tasniflagan: 1. Bolalardagi ruhiy jarayonlarni takomillashtirishga qaratilgan o’yinlar: – harakatli; – intellektual; – estetik. 2. Texnikaviy o’yinlar: – san`at o’yinlari; – qishloq xo’jaligi o’yinlari; – kasb …

Batafsil

Zamonaviy ta’lim samarasi

Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta’­limiga puxta tayyorlashda maktabgacha ta’lim muassasasi tarbiyachilarining kasbiy mahoratga ega bo‘lishi bugungi kunning dolzarb masalasidir. Chunki 2014-yil “Sog‘lom bola yili” deb e’lon qilinib, davlat dasturida: maktabgacha ta’limning sifat va samaradorligini oshirish; ta’lim-tarbiya ishlari samaradorligini oshirish; maktabgacha ta’lim yo‘nalishida malaka oshirish tizimidagi o‘quv-reja va dasturlarni xalqaro talablar asosida takomillashtirish kabi muhim talablar qo‘yilgan. Mazkur talablarni malaka oshirish …

Batafsil

Aql qayrog‘i

Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish bo‘yicha mashg‘ulotlar ishlanmasi 20-MASHG‘ULOT Son va sanoq 1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarni yozuvda farqlashni o‘rgatish Maqsad: bolalarga 1 dan 10 gacha bo‘lgan raqamlarni cho‘plar yordamida yozishga o‘rgatish. Kerakli jihozlar: sanoq cho‘plari (har bir bola stoliga 2 tadan). Mashg‘ulotning borishi: Tarbiyachi: – Bolajonlar, biz ertalabki soatlarda yoki bo‘sh vaqtlarimizda 1 dan 10 gacha yozishni …

Batafsil

Aql qayrog‘i

Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish bo‘yicha mashg‘ulotlar ishlanmasi 18-MASHG‘ULOT Geometrik shakllar “Qiziqarli uchburchak” Maqsad: bolalarning uchburchaklardan turli ko‘rinishdagi narsalar va shakllar hosil qilish malakasini mustahkamlash. Kerakli jihozlar: tarbiyachi uchun: piramida, raketa, archa, yelkan, tulki, qarg‘a, dazmol, ko‘ylak, ro‘mol, sabzi tasvirlari. Bolalar uchun: oq qog‘oz, rangli qalamlar, rangli qo­g‘ozlar, yelim, qaychi, turli o‘lchovdagi uchburchak shakllari. Mashg‘ulotning borishi: TARBIYACI: − Bolajonlar, …

Batafsil