Bosh sahifa | O‘yinlar davolaydi rivojlantiradi

O‘yinlar davolaydi rivojlantiradi

MAKTABGACHA TA’LIM JARAYONIDA O‘YINLARNING O‘RNI

Barkamol avlod tarbiyasi ajdodlarimizning azaliy orzusi bo‘lib, bola dunyoga kelishi bilanoq unga odob-axloq, jismoniy va ma’naviy rivojlanish qonun-qoidalarini muttasil o‘rgatilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalar ta’lim-tarbiyasidagi sifat o‘zgarishlari va samaradorlik ko’proq milliy pedagogika tarixining ildizlari hamda zamonaviy ta’lim-tarbiya sohasidagi yutuqlarini uyg‘unlashtirish bilan mukammaldir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning “2017–2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida maktabgacha ta’lim muassasalari tarmog‘ini kengaytirish, malakali pedagog …

Batafsil

MAKTABGACHA TA’LIM JARAYONIDA O‘YINLARNING O‘RNI

Barkamol avlod tarbiyasi ajdodlarimizning azaliy orzusi bo‘lib, bola dunyoga kelishi bilanoq unga odob-axloq, jismoniy va ma’naviy rivojlanish qonun-qoidalarini muttasil o‘rgatilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalar ta’lim-tarbiyasidagi sifat o‘zgarishlari va samaradorlik ko’proq milliy pedagogika tarixining ildizlari hamda zamonaviy ta’lim-tarbiya sohasidagi yutuqlarini uyg‘unlashtirish bilan mukammaldir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning “2017–2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida maktabgacha ta’lim muassasalari tarmog‘ini kengaytirish, malakali pedagog …

Batafsil

AYIQCHANIKIGA MEHMONGA BORAMIZ

(ilk yosh guruhi uchun mashg’ulot ishlanmasi). Maqsad: bolalarga tabiat, tevarak-atrof, yil fasllari va tabiat hodisalari haqida tushunchalar berish; ularning jismoniy harakatlarini faollashtirish, so’z boyligini oshirib, nutqini rivojlantirish; bolalarni uy jihozlari, buyumlar, ustki kiyimlar nomini aytishga, ularni bir-biridan farqlashga o’rgatish; buyumlarning rangi, shakli, katta-kichikligi va miqdori bilan farqlanishini tushuntirish; mayda qo’l motorikasini rivojlantirish, gigiyena va o’z-o’ziga xizmat qilishni o’rgatish, mehnatsevarlik hissini …

Batafsil

Ilk yoshdagi bolalar uchun o‘yin mashqlar

Quyida keltirilayotgan o‘yin-mashq korreksion-ta’limiy vazifalardan kelib chiqib tuzilgan. Ularni tashkil etish bilan bolalarda uchraydigan hissiy-emotsional buzilishlarning oldini olish, kichkintoylarning kattalar va tengdoshlari bilan munosabatlarini yaxshilashga erishish mumkin. O‘yin-mashqlar ovutmachoq ko‘rinishida bo‘lib, asosan, bolalar nutqini o‘stirish, ularda ijobiy kayfiyat hosil qilish, kichkintoylar bilimini mustahkamlash hamda bolalarni faollashtirish maqsadida tuzilgan. O‘yin-­mashqlar ishlanmasi o‘z mazmuniga ko‘ra – rivojlantiruvchi, tuzilishiga ko‘ra – mujassam, o‘tkazilishiga …

Batafsil