Bosh sahifa | O‘yinlar davolaydi rivojlantiradi

O‘yinlar davolaydi rivojlantiradi

Ilk yoshdagi bolalar uchun o‘yin mashqlar

Quyida keltirilayotgan o‘yin-mashq korreksion-ta’limiy vazifalardan kelib chiqib tuzilgan. Ularni tashkil etish bilan bolalarda uchraydigan hissiy-emotsional buzilishlarning oldini olish, kichkintoylarning kattalar va tengdoshlari bilan munosabatlarini yaxshilashga erishish mumkin. O‘yin-mashqlar ovutmachoq ko‘rinishida bo‘lib, asosan, bolalar nutqini o‘stirish, ularda ijobiy kayfiyat hosil qilish, kichkintoylar bilimini mustahkamlash hamda bolalarni faollashtirish maqsadida tuzilgan. O‘yin-­mashqlar ishlanmasi o‘z mazmuniga ko‘ra – rivojlantiruvchi, tuzilishiga ko‘ra – mujassam, o‘tkazilishiga …

Batafsil