Bosh sahifa | Pedagog minbari

Pedagog minbari

BOLALARDA HUQUQIY ONGNI SHAKLLANTIRISH

Mamlakatimizda yosh avlodning huquqiy ong va madaniyatini shakllantirish hozirgi davrning dolzarb masalalaridan biri sanaladi. Chunki huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati barpo etish g`oyasi yosh avlodda huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirishni taqozo etadi. Ma’lumki, mustaqillikka erishgan kunimizdan boshlab yurtimizda demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati barpo etish asosiy maqsad qilib qo`yilgan. Zero, demokratik huquqiy davlat yuksak darajada rivojlangan huquqiy ong …

Batafsil

Bolalarda huquqiy ongni shakllantirish

Mamlakatimizda yosh avlodning huquqiy ong va madaniyatini shakllantirish hozirgi davrning dolzarb masalalaridan biri sanaladi. Chunki huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati barpo etish g`oyasi yosh avlodda huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirishni taqozo etadi. Ma’lumki, mustaqillikka erishgan kunimizdan boshlab yurtimizda demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati barpo etish asosiy maqsad qilib qo`yilgan. Zero, demokratik huquqiy davlat yuksak darajada rivojlangan huquqiy ong …

Batafsil

Tarbiyachi kasbiy komponentligi

Yosh avlodning barkamol, komil inson bo‘lib yetishishida pedagog, tarbiyachi va o‘qituvchilarning roli benihoya kattadir. Yurtboshimiz ta’kidlaganlaridek, “Birovni o‘qitadigan, tarbiya beradigan inson, avvalo, o‘zi har tomonlama barkamol bo‘lmog‘i shart”. Shu sababli tarbiyachi, pedagoglarning ish faoliyatini yanada yuksaltirish, kasbiy mahoratlarini oshirish asosiy vazifalardan biri sifatida qayd etilmoqda. Bugungi kunda ta’lim beruvchilarning kasbiy kompetentligining samarali olib borilishini ta’minlash dolzarb masalaga aylandi. Barcha ta’lim …

Batafsil

Tejamkorlik saboqlari

Har bir bola tejash – narsalarni isrof qilmaslik, uni qadrlash, tabiiy boyliklarni (suv, gaz, elektr toki) o‘z me’yorida ishlata bilish va ulardan oqilona foydalanish zarurligini anglash­ni bolaligidan o‘rganishi lozim. 2015-2016-­o‘quv yilidan boshlab maktabgacha ta’lim tizimida “Tejamkorlik saboqlari” dasturi asosida ta’lim-tarbiya ishlarini olib borish vazifasi yo‘l­ga qo‘yilgan. “Tejamkorlik saboqlari” dasturining maqsadi bolalarda umumiy axloq me’yorlari talablariga javob beradigan, ularning shaxs sifatida …

Batafsil