Bosh sahifa | Psixolog maslahati

Psixolog maslahati

Bolangiz chapaqay bo`lsa…

Odatda bolaning harakatlari asosan qaysi qo‘lda ekanligini 7–9 oyligidan bilsa bo‘ladi, ammo bu 2-3 yoshgacha ham cho‘zilishi mumkin. Ba’zan 5–6 yoshgacha ham bola ikki qo‘lini faol harakat qildirishi kuzatiladi. Biroq farzandingizning chapaqay ekanligi keyinchalik ma’lum bo‘lsa, aslo uni o‘ng qo‘lda ishlashga majbur qilmang. Chunki, mutaxassislar chapaqay bolalarni o‘ng qo‘lga o‘rgatish ko‘pincha besamar ekanligini ta`kidlab, buni tadqiqotlar bilan isbotlashdi. Tarbiyachilar va …

Batafsil

Bolaning xayolot olami

Maktabgacha yosh davri shaxs ruhiyatining rivojlanish negizini tashkil qiladi. Chunki inson hayotidagi muhim ruhiy jarayonlar, psixologik holatlar va individual psixologik xususiyatlarning elementlari aynan shu davrda shakllana boshlaydi. Maktabgacha yosh davridan boshlab, bola tashqi olamni anglaydi, natijada “men o‘zim” fenomeni tarkib topadi. Shunga muvofiq bolada o‘z xulq-atvori, xatti-harakati, “yurish-turishi”ning individual-psixologik ko‘rinishlari shakllanadi. Ruhshunoslarning fikricha, bola shaxsining individual-psixologik xususiyatlarini o‘rganish va tahlil …

Batafsil