Bosh sahifa | Psixolog minbari

Psixolog minbari

Bola iqtidorini rivojlantirish muammolari

XXI asrda vujudga kelgan ijtimoiy-madaniy hayot insonlardan intellektual sifatlarni rivojlantirishni talab etmoqda. Buni o‘z vaqtida anglab yetgan yaponlar aqliy imkoniyatni rivojlantirish yo‘lini tanlagani va bola tarbiyasiga jiddiy e’tibor qaratgani yuksak natijalar berganiga bugun butun dunyo amin bo‘lib turibdi. Demak, hozirda insoniyat oldida bola iqtidorini erta aniqlab, uni rivojlantirishning samarali usullarini qo‘llash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu vazifani bajarish uchun, avvalo, …

Batafsil

Nuqsoni bor bolaning ota-oansiga maktub

Bu maktubni yozishga balki haqqimiz yo’qdir, lekin psixologiya sohasining yetuk mutaxassislarining bu borada fikrlarini eshitib yozmaslikni iloji bo’lmadi. Agar farzandingiz hammaga o’xshamasa… Avallambor bunday sinovdan sabr bilan o’tishingizni Ollohdan tilab qolamiz. Bu sinov! Juda og’ir sinov, siz shu og’irlikni o’z yelkangizda ko’tara olishga qodir ekanligingiz Ollohga ayon bo’lgan. Har qanday sinov insonni kuchliroq, sabrliroq va bardoshliroq qiladi. Farzandi hammaga o’xshamagan …

Batafsil

3-7 yoshli bola xususiyatlari

Larisa Surkova Bu yoshdagi bolalarning asosiy xususiyati bir krizisdan boshqasiga asta-sekin o‘tish bilan xarakterlanadi. Ota-onalar, odatda, aynan mana shu davrni ular uchun eng og‘ir va qiyin deya ta’kidlashadi. Bolalar qaysar, o‘jar va shu bilan birga, juda tushkun kayfiyatli bo‘lishadi. Ularning bolani “qaysar uch yoshlilar”, “jajji qariyalar”, “besh yoshli mijg‘ovlar” deb atashganini o‘qib, yuragingiz orqaga tortadi. Aslida esa ota-onalar bu davrda …

Batafsil

Bilingv-bolalar

(Ikki tilda so‘zlovchi bolalarda nutqning rivojlanish xususiyatlari) Bilingvizm – bu ikki xil tilda gapira olish degani. Bilingv-bolalar ikki xil tilda bemalol o‘z fikrini bayon qila olishadi va bir tildan ikkin­chisiga osonlik bilan o‘tishadi. Ikki tilda gapirish­ni quyidagi yo‘llar bilan o‘rganish mumkin: ota-ona ikki tilda gapiruvchi oilada katta bo‘layotganda; bolaga ilk yoshlaridan chet tili o‘rgatilganda. So‘nggi yillarda yer yuzida ikki xil …

Batafsil

Bolaning tafakkur dunyosi

Yosh avlodning barkamol, yetuk, salohiyatli inson bо‘lib kamolga yetishida ona tili va uning imkoniyatlaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ham maktabgacha ta’lim muassasalarining eng muhim vazifalaridan biri milliy adabiy til asosida bolalar nutqini shakllantirish va rivojlantirishdan iboratdir. Mantiqiy fikrlash — tafakkur rivojlanishining  bir turi hisoblanadi. Bu bosqichni egallash uzoq va murakkab jarayondir. Mantiqiy fikrlashni rivojlantirishni maktabgacha yoshdan boshlash kerak. …

Batafsil