Bosh sahifa | Shaxs kamoloti

Shaxs kamoloti

Maktabga tayyorlovda ota-ona va MTM hamkorligi

O‘zbek oilasining o‘ziga xosligi sharqona odob-axloq, rasm-rusum, urf-odat, milliy qadriyat hamda an’analar, ta’lim-tarbiya, ma’naviy yetuklikka intilish kabilarning barhayotligidadir. Bolalarning ta’lim-tarbiya va bilim olishiga asosiy zamin yaratuvchi maskan oiladir. Farzandlarimiz, avvalambor, oilada, ota-onadan ibrat olgan holda shakllanadi. Ota-ona bolaga boshidan ta’lim-tarbiya, nutq madaniyati, odamiylik xislatlarini qunt bilan singdirib borsa, kelajakda u barkamol, sog‘lom, mustaqil fikrlovchi, eng asosiysi, odobli shaxs bo‘lib yetishadi. …

Batafsil

BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI

Kuzatuv va tahlillar shuni ko‘rsatadiki, agar maktabgacha ta’lim muassasasiga bormagan bola maktabga chiqsa, uning boshlang‘ich sinfdagi o‘qish faoliyati yetarli darajada samarali bo‘lmaydi. Ya’ni, uning ta’limga moslashuvi sust kechadi, ijtimoiy munosabatlarga kirishishi, aqliy faoliyati sekin rivojlanadi. Bolada ko‘pincha jismoniy, ruhiy jihatdan tayyor emaslik holati kuzatiladi. Bunday bolaning maktabda maxsus tayyorgarlikdan o‘tgan tengdoshi bilan boshlang‘ich ta’limni olishi uning ruhiyatida zo‘riqish, uyalish, hadiksirash, …

Batafsil

KATTA QADAMLAR BOLALIKDAN SHAKLLANADI

(Maktabgacha yoshdagi bolalarda tashkilotchilik qobiliyatini shakllantirish) Maktabgacha yoshdagi bolalarda tashkilotchilik qobiliyatini shakllantirish dolzarb psixologik-pedagogik masala sanaladi. Shuningdek, bu katta ijtimoiy ahamiyatga ega. Chunki tashkilotchilik qobiliyatiga ega bo‘lish, kelajakda o‘z kasbiy faoliyatini samarali amalga oshira oladigan shaxs shakllanishiga katta yordam beradi. Bu esa bolalikning ilk davridan oilada va uzluksiz ta’limning barcha bosqichlarida amalga oshirilishi lozim. Maktabgacha ta’lim mazkur tizimda dastlabki bo‘g‘in …

Batafsil

MUSTAQIL FIKRLASH – BARCHA HARAKATLAR ASOSI

Ta’lim-tarbiya jarayonining ilk bosqichi hisoblangan maktabgacha ta’lim sohasini rivojlantirishga davlat miqyosida e’tibor qaratilmoqda. Prezidentimizning 2016-yil 29- dekabrdagi “2017–2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori sohada jadal o‘zgarishlarga zamin yaratmoqda. Bolalarning kelajagi, aqliy salohiyati uning maktabgacha ta’lim davridagi hayoti va faoliyati bilan chambarchas bog‘liq. Bu davrda ularning mustaqil fikrlash darajasiga alohida ahamiyat qaratish tarbiyalanuvchining har tomonlama yetuk inson bo‘lib …

Batafsil