Bosh sahifa | Ta’lim samaradorligi

Ta’lim samaradorligi

Shaxs kamolotining muhim me’zoni

Tarbiya tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar o‘rtasida tashkil etiluvchi hamda aniq maqsad­ga yo‘naltirilgan hamkorlik jarayonidir. Tarbiyaning maqsadi har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirishdan iborat. Tarbiya mazmuni deganda, qo‘yilgan maqsad va vazifalar bilan bog‘liqlikda tarbiyalanuvchilarning egallashi lozim bo‘lgan bilim, malaka, shaxs sifati va xarakteri, xulq-atvor tizimi tushuniladi. Tarbiyaning umumiy vazifalariga quyidagilar kiradi: – tarbiyalanuvchilarning maqsadga yo‘naltirilgan rivojlanishi hamda ularning qator ehtiyojlarini qondirish uchun shart-sharoit …

Batafsil