Bosh sahifa | Tarbiyachi minbari

Tarbiyachi minbari

Tasviriy san’at go‘zallikni sevishga o‘rgatadi

Tasviriy faoliyat mashg‘ulotlari va tasviriy san’at fanining sifat va samaradorligi umumiy o‘rta ta’lim maktablarida o‘qitilayotgan tasviriy san’at fanidan dars beruvchi o‘qituvchi va maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyachilarining kasbiy kompetentliligiga bog‘liq. Ma’lumki, ta’lim-tarbiya jarayonida maktab­gacha yoshdagi bolalarni ta’limga tayyorlash asosiy qilinadigan vazifalarning ilk bosqichidir. Boshlang‘ich ta’lim alohida bosqich bo‘lib, bu muddat bola shaxsining jadallik bilan rivojlanish davri hisoblanadi. Chunki kichkintoylarning 5-6 yoshdan …

Batafsil

Yuksak mahorat – kamolotga yo‘llar

Hozirgi zamon fan va texnika taraqqiyotining rivojlanishi tarbiyachilardan ijodkor, o‘z kasbi va shaxsiga nisbatan mas’uliyatli bo‘lishni, fandagi muhim muammolar yuzasidan erkin fikr yurita olishni, bir so‘z bilan aytganda, kasbiy mahorat egasi bo‘lishni talab qiladi. Tarbiyachining kasbiy mahorati haqida fikr yuritar ekanmiz, uning milliy g‘oya va mafkuraga sodiqligiga, bilim va fikr doirasining kengligiga, o‘z vazifasiga munosabatiga e’tibor bermoq kerak. Kasbiy mahorat …

Batafsil