Bosh sahifa | Yangi pedtexnologiyalar

Yangi pedtexnologiyalar

Mtmda innovatsion texnologiyalar

Maktabgacha ta’lim muassasalarida maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta’minlashga qaratilgan pedagogik jarayon murakkab, shu bilan birga rang-barangdir. Ta’lim-tarbiya samaradorligiga erishishda maktabgacha ta’lim muassasalaridagi har bir faoliyat turini to‘g‘ri tashkil etish lozim. Bolaga yo‘naltirilgan ta’limning mazmuni innovatsion texnologiyalar orqali “Bolajon” tayanch dasturlarining to‘liq bajarilishiga qaratilgan. Bu zamonaviy pedagogik texnologiya sifatida ta’lim-tarbiya jarayonini ko‘proq muloqot va mashqlarga asoslangan o‘yin-mashg‘ulotga aylantirib, tarbiyachilarni …

Batafsil

Tarbiyachilar va interfaol ta’lim metodlari

Interfaol usullar – o‘quvchilar, tinglov­chilar va o‘qituvchi o‘rtasida o‘zaro harakatni talab qiluvchi metod. O‘qitishning interfaol usullari tinglovchining yuqori faolligini, olingan ma’lumotlarni ijodiy qayta anglashni taqozo etadi. Interfaol o‘qitishning asosiy mezonlari: norasmiy munozara, materialni erkin bayon qilish imkoniyatlari, kam miqdorda ma’ruzalar, ammo ko‘p miqdorda seminar, tinglovchining tashabbusi, jamoa harakatini talab qiluvchi guruhiy topshiriqlar mavjudligi, yozma ishlarning bajarilishidir. Uslub: Bahs-munozara, guruhlar bo‘yicha …

Batafsil

Bolalarga qum bilan chizish san’atini o‘rgatish

Maktabgacha bo‘lgan davr – bolaning uni o‘rab turgan olam bilan tanishish va bilish davri hisoblanadi. Bu oraliq vaqt uning atrofga bo‘lgan e’tibor va qiziquvchanligining rivojlanishi bilan sodir bo‘ladigan dastlabki ijtimoiy hayotga aralashishidan iborat. Ilmiy izlanishlarning ko‘rsatishicha, bola nafaqat narsalarning tuzilishi, shakli, ko‘rinishi va miqdorini, balki uni o‘rab turgan borliqning go‘zalligini ham tezlik bilan o‘zlashtirish qobiliyatini ancha erta egallab olarkan. Shu …

Batafsil

Portfolio – imkoniyat izlash

Portfolio yig‘ish zamonaviy baholash usullaridan biri hisoblanib, bu usul bola shaxsiga yo‘naltirilgan metodlardan biridir. “Portfolio” so‘zi italyan tilidan tarjima qilinganda “mutaxassis papkasi” ma’nosini beradi. Portfolio – yutuq, imkoniyat va muvaffaqiyatlarni namoyish etishga mo‘ljallangan ishlar majmuyidir. Shuningdek, portfolio tarbiyachi uchun har bir bolaning ma’lum davrda erish­gan yutuqlarini baholash va saqlab qolish usuli. Tarbiyalanuvchi uchun esa kichkintoyning intilishi, rivojlanishi va yutuqlarini yuzaga …

Batafsil

Bolaning rivojlanishini baholash

Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlani­shini to‘g‘ri baholash uchun aniq bir yo‘nalish­ni belgilab olish muhimdir. Kichkintoyni baholashdagi asosiy vazifa – motivatsion bo‘lib, bu uni o‘z faoliyati natijasini yaxshilashga, xulqini o‘zgartirishga undashi kerak. Baholash doimo baholovchining munosabatini, ya’ni kattalarni faoliyat eksperti yoki muammoli vaziyat ishtirokchisi sifatida namoyon etadi. Kattalar o‘zlarining baholari orqali bolaning faolligini aks ettiradi, ular uchun qandaydir ko‘zgu rolini bajaradi. Ularning …

Batafsil