Bosh sahifa | Aql qayrog‘i | Mustaqillik maydoni-tinchlik ramzi

Mustaqillik maydoni-tinchlik ramzi

O`zbek xalqining milliy g`ururini ko`klarga ko`targan, uning dunyo sahnasidagi o`rnini mustahkamlashda asosiy omillardan biri bo`lib xizmat qilgan, uzoq asrlar davomida butun ruhiyatiga singib ketgan hissiyot – uning Vataniga bo`lgan mehr-muhabbatidir. Qalbida milliy g`urur tuyg`usi jo`sh urib turgan insongina o`z yurti uchun buyuk ishlarga qodir bo`ladi. Yosh avlodni yurtga bo`lgan sadoqat, uning shon-shuhratini dunyo miqyosiga olib chiqish ruhida tarbiyalash, avvalo, ota-onaning, qolaversa, pedagog-tarbiyachilarning muqaddas burchidir.
Mustaqillik maydoni – tinchlik ramzi

Maqsad: Bolalarga mustaqillik tushunchasining mazmun-mohiyatini yetkazish, mustaqil hikoya tuzish ko’nikmasini shakllantirish. Bolalarda bog`langan nutqni rivojlantirish, to`g`ri jumla tuzishni o`rgatish. Zamonaviy texnologiyalarni qo`llash, trening usulida o`yinlar, savol-javoblar tashkil etish. Jamoa bo`lib harakat qilishga o`rgatish. Mashg`ulotda o`zini tutish, aktyorlik mahoratini namoyon etish.
Kutilayotgan natija: tarbiyalanuvchilar mustaqillik so`zining ma`nosini aytib bera oladi, Vatan, istiqlol, erkinlik, tinchlik kabi so`zlarning mazmun-mohiyatini anglab yetadi. Shu bilan birga so`zlarni to`g`ri talaffuz qilishni o`rganadi.
Kerakli jihozlar: mustaqillik maydoni, bayram shukuhi tasvirlangan rasmlar.
Mashg`ulotda qo`llaniladigan metodlar: “Aqliy hujum”, “Esse”.
Mashg`ulotning borishi:
Tarbiyachi bolalarga O`zbekiston Respublikasi, uning mustaqillikka erishgani, obod va farovon hayotimiz, diyorimizdagi o`zgarishlar, tinch va musaffo osmonimiz haqida ma’lumot beradi. Shundan so`ng guruhdagi bolalardan mustaqillik, Vatan tushunchalari haqida so’raydi. Bolalar bilganlarini bayon etishadi.
1- bola: ¬– Mustaqillik, bu – yaxshi yashash, erkinlik, hech kimga qaram bo’lmaslik.
2- bola: – Vatan, bu – uyimiz, ko’chamiz, shahrimiz, ona qishlog’imiz, tug’ilgan joyimiz.
TARBIYACHI: – Bolajonlar, sizning javobingizdan shunday xulosaga kelamiz: Vatan – tug’ilgan joyimiz, ona shahrimiz! Uning obodligi va farovonligi, tinchligi uchun barchamiz birdek mas’ulmiz! Mustaqillik esa eng qimmatbaho ne’mat. Uni qadrlash, asrash har birimizning +ulkan maqsadimizga aylanishi lozim.
Tarbiyachi bolalarni guruhlarga ajratib, har bir guruhga “Mustaqillik maydoni – tinchlik ramzi” suratini tarqatadi. Tarbiyachi mazkur rasmlarga binoan har bir guruhdagi bolalarga bajaradigan ishlari to`g`risida tushuncha beradi. Bunda bolalardan rasmga qarab hikoya tuzish so`raladi. Har bir guruh 4–5 nafar boladan iborat bo`ladi. Ularga turli topshiriqlar beriladi.
1-guruhdan rasmdagi qizlar va o`g`il bolalarning sonini aniqlash so`raladi.
2-guruh esa ularning kayfiyati va harakatlarini aytib berishi kerak.
3-guruhga rasmdagi bolalar kiyimlari va ranglarini tasvirlash vazifasi beriladi.
Shundan so`ng tarbiyachi yana bir karra O`zbekiston Respublikasi, mustaqillik bayrami, tinchlik, osoyishtalik kabi tushunchalarning mazmunini yoritib beradi.
Tarbiyachi bolalarga quyidagi savollar bilan murojaat qiladi:
1. O`zbekiston Respublikasi qachon mustaqillikka erishgan?
2. Mustaqillik deganda, nimani tushunasiz?
3. Tinchlik nima?
4. Vatan deganda, nimani tushunasiz?
Bolalar tarbiyachining savollariga javoban o`zlari bilgan, tushungan fikrlarini aytib beradilar. Mashg`ulot yakunida ular bilan birgalikda bajarilgan ishlar tahlil qilinadi va faol ishtirok etgan guruh a’zolari rag`batlantiriladi.

Surayyo SANAYEVA,
Navoiy davlat pedagogika instituti
“Maktabgacha ta’lim” kafedrasi o’qituvchisi

Check Also

Bolalarda huquqiy ongni shakllantirish

Mamlakatimizda yosh avlodning huquqiy ong va madaniyatini shakllantirish hozirgi davrning dolzarb masalalaridan biri sanaladi. Chunki …