Bosh sahifa | Maktabga tayyorlov | Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

MAVZU: “Kiyim -kechaklar, bosh va oyoq kiyimlar”
Suhbat

Kiyim-kechaklar, bosh, oyoq kiyimlarining ahamiyati va bajaruvchi vazifalari, ularning qism­lari, har bir faslga xos bo‘lgan kiyim-ke­chaklar.

Leksiko-grammatik mashq va o‘yinlar
• “So‘zni yakunlang”. O‘rganilayotgan mavzu bo‘yicha lug‘atni o‘zlashtirish: ko‘y . . ., yub . . ., qal . . ., shlya . . ., tuf . . ., et . . ., pal . . ., shi . . ., bo‘ . . ., pay . . ., xa . . ., jem. . ., kurt . . ., qo‘l . . . va h.k.

Check Also

BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHNING METODIK-TASHKILIY ASOSLARI

Maktabgacha ta’lim bola shaxsini sog`lom va yetuk qilib maktabga tayyorlash maqsadini ko`zlaydi. Ta’lim-tarbiya qancha erta …