Bosh sahifa | Maktabga tayyorlov | Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

MAVZU: “OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI”
Suhbat

Oziq-ovqat mahsulotlari nima uchun kerak; ular nimalardan olinadi; ulardan nima tayyorlasa bo‘ladi; ular qayerda sotiladi; qayerda saqlanadi (sut, go‘sht, baliq mahsulotlari, sabzavotlar, mevalar, non mahsulotlari);

Check Also

Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

MAVZU: “Kiyim -kechaklar, bosh va oyoq kiyimlar” Suhbat Kiyim-kechaklar, bosh, oyoq kiyimlarining ahamiyati va bajaruvchi …