Bosh sahifa | Maktabga tayyorlov | Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

Mavzu: “Mevalar”
Suhbat

Mevalar qayerda o‘sadi? Ularning foydali jihatlari nimadan iborat, ulardan nimalar tayyorlanadi? Me­va va mevali daraxtlar tushunchasini farqlash.

Check Also

Nutqimiz to`g`ri va ravon bo`lsin

MAVZU: NON Suhbat Non va non mahsulotlari; nonning qanday tayyorlanishi; uni e’zozlab, uvol qilmaslik haqida …