Bosh sahifa | Maktabga tayyorlov | Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

Mavzu: “Mevalar”
Suhbat

Mevalar qayerda o‘sadi? Ularning foydali jihatlari nimadan iborat, ulardan nimalar tayyorlanadi? Me­va va mevali daraxtlar tushunchasini farqlash.

Check Also

Maktabga ilk qadam

Zamonaviy bolalar maktabga tayyor! Haqiqatan ham ta’lim olish jarayoni yildan yilga shunchalar rivojlanib bormoqdaki, 1 …