Bosh sahifa | Maktabga tayyorlov | Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

Mavzu: “Mevalar”
Suhbat

Mevalar qayerda o‘sadi? Ularning foydali jihatlari nimadan iborat, ulardan nimalar tayyorlanadi? Me­va va mevali daraxtlar tushunchasini farqlash.

Check Also

BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHNING METODIK-TASHKILIY ASOSLARI

Maktabgacha ta’lim bola shaxsini sog`lom va yetuk qilib maktabga tayyorlash maqsadini ko`zlaydi. Ta’lim-tarbiya qancha erta …