Bosh sahifa | Maktabga tayyorlov | Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

• “A” tovushi bilan tanishish (unli, cho‘zib aytish mumkin, og‘iz ochiq holatda bo‘ladi, ovoz bilan talaffuz qilamiz).
Bolalar logoped bilan birga rasmlarni nomlaydilar: a – a – avtobus, a – a – ananas, a – a – apelsin, A – A – Anora, A – A – Alisher, a – a – asalari va h.k. Ushbu so‘zlar “A” tovushi bilan boshlani­shini ta’kidlab o‘tadilar.
Keyin doskada so‘zlar chizmasi tuziladi. A _____ ________.

• “A bilan do‘stlashamiz” nomli sanoq koptok bilan aytiladi.
“A” bilan do‘stlashamiz.
A – A – A deb uni aytamiz.
Anora, Alisherni,
Akbar hamda Anvarni,
Safimizga olamiz.

• “A” harfi bilan tanishuv. Logoped bolalarga harflar biz talaffuz qilayotgan tovushlarning yozuvdagi ifodasi ekanligini gapirib beradi.
• “Tovush va harflar” qoidasini o‘rganish (qoidani aytish jarayonida bolalar ko‘rsatkich barmoqlari bilan og‘iz, quloq, ko‘z va havoni ko‘rsatadilar).

Tovushlarni talaffuz qilamiz va eshitamiz.
Harflarni ko‘ramiz va yozamiz.
• Barmoq bilan “A” harfi chetidan (konturidan) yurgizib chiqiladi, “A” harfi parta ustiga barmoq bilan yoziladi, bolalar uni alifbodan topishadi, tayoqchalar yordamida “A” harfi hosil qilinadi.
• Rasmlarni nomlash jarayonida talaffuz qilinayotgan so‘z oxiridagi “A” unlisini ajratish: piyola, maysa, kosa, somsa, deraza, ko‘za. Bunda “A” tovushi cho‘zib talaffuz qilinadi.
• “Tovush qayerda”. So‘zdagi tovush o‘rnini yaqqol tasavvur qilishga, shuningdek o‘rganilayotgan harfni eslab qolishga imkon beruvchi chizmalar bilan ishlash (chizmalar – kartonli tasmalar).
• “Do‘st bo‘lgan so‘zlarni top”. Bolalarga jaranglashi bo‘yicha so‘zlarni o‘zaro taqqoslash­ni o‘rgatish (so‘zlar turlicha va o‘xshash jaranglaydi).

Doskada juft rasmlar: sarpa – sharpa, sho‘rva – jo‘va, shamol – Jamol, sanoq – chanoq, usta – uchta, paxta – taxta. So‘ng rasmlarning o‘rni almashtirilib, aralashtiriladi, har birining jufti topiladi.

Mukarram AYUPOVA,
TDPU professori, pedagogika fanlari nomzodi.
Shahnoza ARIPOVA,
Nizomiy nomidagi TDPU o‘qituvchisi.

Check Also

BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHNING METODIK-TASHKILIY ASOSLARI

Maktabgacha ta’lim bola shaxsini sog`lom va yetuk qilib maktabga tayyorlash maqsadini ko`zlaydi. Ta’lim-tarbiya qancha erta …