Bosh sahifa | Maktabga tayyorlov | Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

• “Qanday?” Qush so‘ziga mos sifatlarni topish.

Logoped so‘zning boshini boshlaydi, bolalar esa uni yakuniga yetkazadilar: chiroy…, chaq…, qo‘rq…, uchuv…, kuylov…, sayro . . ., yen…, kichki…, mehri…, ola-bu…, yirt….

• “Qushlar nima qila oladi?” Mavzu bo‘yicha fe’llarni faollashtirish (uchadi, uchib keladi, u­chib ketadi, uchib-qo‘nadi, kuylaydi, sayraydi, qanot qoqadi, tuxum qo‘yadi, tuxum bosadi, zararli hasharotlardan xalos qiladi).

Check Also

BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHNING METODIK-TASHKILIY ASOSLARI

Maktabgacha ta’lim bola shaxsini sog`lom va yetuk qilib maktabga tayyorlash maqsadini ko`zlaydi. Ta’lim-tarbiya qancha erta …