Bosh sahifa | Maktabga tayyorlov | Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

MAVZU: “UCHIB KETUVCHI QUSHLAR”
Suhbat

Qanday qushlar issiq o‘lkalarga uchib ketadi; qachon qaytib keladi; qushlarning tana qismlari, pat bilan qoplanishi, tuzilishi va oziqlanishi kabi mavzuda suhbat o‘tkaziladi.

Leksiko-grammatik o‘yin va mashqlar
• “Qushlar qanday uchib ketadilar?”
Kunlar sovushi bilan o‘rdaklar, g‘ozlar, qaldirg‘ochlar, turnalar arg‘imchoqdek tizilib u­chib ketadilar.
Logoped doskada yoki o‘yin maydonida qushlarning uchib ketishini chizmalar yordamida tasvirlaydi.

Check Also

Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

“V” tovushi artikulyatsiyasi va talaffuzini aniqlashtirish “V”  harfi