Bosh sahifa | Maktabga tayyorlov | Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

• “Qushlar nimalar bilan oziqlanadi?” Bolalarda “hasharotxo‘rlar” haqida tasavvur hosil qilish. Logoped hasharotlar rasmini ko‘rsatadi va “Qushlar nimalar bilan oziqlanadi? – deb so‘­raydi.
Bolalar to‘liq javob berishlari kerak: “Qushlar chuvalchang, kapalak, qo‘ng‘iz, shilliqqurt, pashsha, chigirtka, chumoli, chivinlar bilan oziqlanadilar.

Check Also

Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

“V” tovushi artikulyatsiyasi va talaffuzini aniqlashtirish “V”  harfi