O`jar sichqoncha

Mashg‘ulotning maqsadi: bolalarga hayvonlar tovushiga taqlid qilishni o’rgatish va ularning nima bilan oziqlanishi haqida ma’lumot berish; ertak asosida axloq sifatlarini tarbiyalash; tarbiyalanuvchiga obrazlarning go‘zalligi, tilining ifodaviyligi, she’riy so‘zlarining ma’nodorligini tushuntirish.
Kerakli jihozlar: ertak qahramonlarining rasmlari: sichqoncha, onasi, tovuq, o‘rdak, baqa, baliq va mushuk.

Mashg‘ulotning borishi:
Tarbiyachi: – Bolajonlar, bugun men sizga qiziqarli va ajoyib ertak aytib beraman. Ushbu ertak o’jar sichqoncha haqida.
Bir bor ekan, bir yo‘q ekan. Qadim o‘tgan zamonda ona sichqon yolg‘iz o‘g‘li bilan yashagan ekan. U har tun bolasini shunday allalab uxlatar ekan:
– Chi-chi-chi-chi, uxlasin,
O‘zimning yolg‘iz o‘g‘lim.
Ulg‘ayib, katta bo‘lsin,
Girgitton bo‘lay o‘zim.
Lekin ahmoq sichqoncha
Der onasiga baqirib:
– Kerak emas ovozing,
Chi-chi-ku bor sozing.
Topib bergin boshqasin,
Bo‘lsin mayin ovozi
Hamda muloyim sozi.
Ona sichqon tez borib,
Der tovuqqa yolvorib:
– Tovuq xola, uyga yur,
Bolamni tervatib tur.
Tovuq kelib sichqonning
Bolasin uxlatibdi:
– Qo‘-qo‘-qo‘-qo‘, uxlasin
Sichqonvoyning bolasi.
Erta tongda turganda,
Don-dun berib boqaman.
Lekin ahmoq sichqoncha,
Der onasiga baqirib:
– Kerak emas ovozi,
Qo‘-qo‘-ku bor sozi.
Topib bergin boshqasin
Bo‘lsin mayin ovozi
Hamda muloyim sozi.
Ona sichqon tez borib,
Der o‘rdakka yolvorib:
– O‘rdak xola, uyga yur,
Bolamni tervatib tur.
O‘rdak kelib sichqonning
Bolasin uxlatibdi:
– G‘a-g‘a-g‘a-g‘a, uxlasin,
Sichqonvoyning bolasi.
Erta tongda turganda,
Baliq berib boqaman.
Lekin ahmoq sichqoncha,
Der onasiga baqirib:
– Kerak emas ovozi,
G‘a-g‘a-ku bor sozi.
Topib bergin boshqasin
Bo‘lsin mayin ovozi
Hamda muloyim sozi.
Ona sichqon tez borib,
Der baqaga yolvorib:
– Baqa xola, uyga yur,
Bolamni tervatib tur.
Baqa kelib sichqonning
Bolasin uxlatibdi:
– Vaq-vaq-vaq-vaq, uxlasin,
Sichqonvoyning bolasi.
Erta tongda turganda,
Pashsha, chivin beraman.
Lekin ahmoq sichqoncha,
Der onasiga baqirib:
– Kerak emas ovozi,
Vaq-vaq-ku bor sozi.
Topib bergin boshqasin
Bo‘lsin mayin ovozi
Hamda muloyim sozi.
Ona sichqon tez borib,
Der baliqqa yolvorib:
– Baliq xola, uyga yur,
Bolamni tervatib tur.
Baliq kelib sichqonning
Bolasin uxlatibdi:
Ammo chiqmas sozi,
Chunki yo‘qdir ovozi.
Shunda o‘jar sichqonning
Battar jahli chiqib,
Der onasiga baqirib:
– Kerak emas ovozi,
Yo‘q ekan-ku sozi.
Topib bergin boshqasin
Bo‘lsin mayin ovozi
Hamda muloyim sozi.
Ona sichqon tez borib,
Der mushukka yolvorib:
– Mushuk xola, uyga yur,
Bolamni tervatib tur.
Mushuk sichqonni ko‘rib
Ishtahasi ochilib,
Uxlatishga tushibdi:
– Miyov-miyov, uxlasin,
Sichqonvoyning bolasi.
Shunda tentak sichqoncha
Der mushukka ohista:
– Muncha shirin ovozing,
Biram yoqimli sozing.
Ona sichqon ko‘ngli to‘q
Uxlab qopti bir zumda.
Erta turib yolg‘izin,
Topolmabdi hech yoqda.
Tarbiyachi: – Bolajonlar, ertak sizga yoqdimi?
– Sichqoncha qanday ekan?
– Ona sichqon nima uchun bolasini topa olmabdi?
– Tovuq qanday alla aytibdi va nima beraman debdi?
– G‘oz va baliq-chi?
Mashg‘ulot yakunida tarbiyachi bolalar bilan ertak qahramonlarining ovoziga taqlid qilib, “Bu nimaning ovozi?”, “Ular nima yeydi?” kabi savol-javob o‘tkazadi.

Durdona MAHMUDOVA,
Toshkent shahar XTXQTUMOI katta o‘qituvchisi

Check Also

BOLANGIZ ROST GAPIRISHDAN QO‘RQMASIN

Yolg‘on gapirish kichik yoshli bolalar uchun “muhim ijtimoiy xususiyat” hisoblanadi. Lankaster universiteti psixologi tadqiqotlar uydirma …