Bosh sahifa | Tag Archives: 2015-yil 11-son

Tag Archives: 2015-yil 11-son

Meva va sabzavotlarni farqlaymiz

Maqsad: bolalarning tevarak-atrofga doir tushuncha va bilimlarini chuqurlashtirish, so‘z boyligini oshirish, son-sanoq, geometrik shakllar haqidagi tushunchalarini mus­tahkamlash, matematika mashg‘ulotida egallagan bilimlarini faollashtirish. Kichkintoylarda kattalar mehnatiga hurmat hissini rivojlantirish. Applikatsiya orqali sabzavot va mevalarni tasvirlash malakasini o‘stirish, tartibli ishlash, ish jihozlaridan to‘g‘ri foydalanish ko‘nikmasini faollashtirish. Sabzavot va mevalar nomi, turi, ishlatilishiga doir bilimlarini og‘zaki bayon etish ko‘nikmasini mustahkamlash. Mantiqiy savol-topshiriqlarni bajarishda …

Batafsil

Kichik bo‘g‘indagi katta o‘zgarishlar

Ta’limni samarali tashkil etishda pedagoglarning o‘zaro fikr almashib turishi yaxshi yo‘l sanaladi. Yangilanib borayotgan sohadagi o‘zgarishlarning mohiyatini joylardagi mutaxassislarga yetkazish masalasi soha rahbarlaridan alohida e’tibor talab qiladi. Yaqinda Qibray tumani Xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo‘limi tasarrufidagi “G‘uncha” 10-maktabga­cha ta’lim mu­assasasida o‘tkazilgan amaliy seminarda ham yuqoridagi maqsadlar ko‘zda tutilgan. “Pedagoglar salohiyatining rivojlanganligi maktabga­cha ta’lim sifatining belgisidir” …

Batafsil

Nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalar diqqatini rivojlantirish yo‘llari

Diqqat va eslab qolish – bolalar tomonidan bilim va ko‘nikmalarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirib olishni ta’minlaydigan shartlardan biri sanaladi. Shuning uchun o‘qitishning dastlabki davridanoq diqqat va eslab qolish­ni shakllantiruvchi mashg‘ulotlarni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Biz tavsiya etayotgan usulda faqat diqqatni emas, balki nutqni ham rivojlantirish ko‘zda tutiladi. Bola qachonki buyumlarning nomini aytsa, ularni diqqat bilan eshitsagina yaxshi eslab qoladi. Bilish …

Batafsil

Mayda qo‘l motorikasi kamchiliklarni korreksiyalaydi

Maktabgacha yoshdagi eshitmaydigan bolalarning mayda qo‘l motorikasi va umumiy motorikasi rivojlanishi tengdoshlaridan orqada qolganligi kuzatildi. Kichkintoylarning umumiy motorikasida oyoqlarini keng qo‘yishi, muvozanatni qat’iy ushlab tura olmasligi, harakatlarida sustlik ko‘zga tashlandi. Tarbiya­chining asosiy vazifasi bolaning mayda qo‘l motorikasi  va umumiy motorikani rivojlantirish, yurganda muvozanatni saqlashga yordam beradigan qat’iylikni shakllantirish, tomonlarga tebranishni kamaytirish uchun oyoqlarni o‘rta chiziqqa yaqin qo‘yish malakalarini o‘rgatishdan iborat. …

Batafsil

Zakovat o‘yini

Bolalarning ilk matematik tasavvurlarini mustahkamlash Mashg‘ulot maqsadi: bolalarning mantiqiy tafakkurini o‘stirish. Kun va tun haqidagi tasavvurlarini aniqlash, vaqtni ifodalovchi so‘z­larni ular nutqida to‘g‘ri ishlatishga o‘rgatish, shakllarni farqlash malakasini faollashtirish. Tayoqchalardan uchburchak, to‘rtburchak ka­bi shakllar yasashni o‘rgatishda davom etish. Kichkintoylarning suhbatda faol ishtirok paytida muloqot madaniyatiga erishish. Savollarni tinglash, o‘rtoqlarining javobini bo‘l­maslik, fikrlab javob berish malakasini mustahkamlash. Tasviriy faoliyat jarayonida ishni …

Batafsil