Bosh sahifa | Tag Archives: 2015-yil 4-son (page 2)

Tag Archives: 2015-yil 4-son

Iqtidorni aniqlash metodikasi

Bolalar qobiliyatlarini rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o‘rni Qanday bola iqtidorli hisoblanadi? Bunday bola bilan qay tarzda ishlash kerak? Uning iqtidorini qanday aniqlash mumkin? Shu kabi savollarga har bir psixolog o‘z amaliyotida ko‘p marotaba duch kelgan. Iqtidorli bolalar boshqalarga o‘xshamaydigan xususiyatga ega bo‘lib, ularning qobiliyati atrof-muhit, o‘yin, turli topshiriqlar, o‘qish va tarbiya asosida shakllanib boradi. Ko‘p yillar davomida iqtidorlilik muammosi psixologlar …

Batafsil

O‘yinchoq ovunchoq emas!

O‘yinchoqlar va o‘yinlar xalq pedagogikasining eng samarali vositasi bo‘lib, tarbiyani ular orqali singdirish qulay yo‘llardan biri sanalgan. Shu sabab ota-bobolarimiz, momolarimiz o‘yinchoqlarning ahamiyatiga alohida diq­qat qaratishgan. Ajdodlarimiz milliy xususiyatlarni aks ettiruvchi o‘yinchoqlarga turli matolar vositasida bezak berishgan. Bunday o‘yin­choqlar millatga xos urf-odat, qadriyatlarni aks ettirgan. Hozirda esa savdo rastalarida milliy o‘yin­choqlar bilan bir qatorda g‘arb davlatlari andazasidagi zamonaviy o‘yinchoqlarni ham …

Batafsil

Ta’limda modernizatsiya usullari

Mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy yuksalishining yuqori sur’atlari pedagog kadrlarni qayta tayyorlash tizimini davriy ravishda takomillashtirib borish, yangilash zaruriyatini tug‘diradi. Kadr­larni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimi pedagog kadrlar uchun yangi ma’lumot, yangi bilim, yangi ko‘nikma va malakalarini o‘zlashtirishning bosh manbayi hisoblanadi. 2015-yil 10-aprel kuni O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi, Maktabgacha ta’lim muassasasi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish Respublika o‘quv-metodika markazi, …

Batafsil