Bosh sahifa | Tag Archives: 2015-yil 9-son (page 2)

Tag Archives: 2015-yil 9-son

Mashg‘ulot samaradorligini oshirishda to‘garak rahbarining o‘rni

Ta’lim jarayonini ijodiy yondashuv asosida tashkil etishda interfaol ta’lim va interfaol metodlarning o‘rni beqiyosdir. Zero, ular o‘z mohiyatiga ko‘ra o‘quvchilarni faollikka undash, ta’lim jarayonida qizg‘in bahs va munozaralarni yuzaga keltirish imkoniyatiga ega. Darslarga yaxshi tayyorgarlik ko‘rish mash­g‘ulotning tartibli, mazmunli va qiziqarli ke­chishini ta’minlabgina qolmay, berilayotgan bilimlarning o‘quvchilar tomonidan samarali o‘zlashtirilishiga yordam beradi. To‘garak mash­g‘ulotiga tayyorgarlik ko‘rish o‘z mutaxassisligini yaxshi bilgan …

Batafsil

TRIZ texnologiyasi nima?

Hozirgi zamonaviy ta’limning eng muhim vazifalaridan biri shaxs tarbiyasida yangicha yondashuvni tashkil etishdan iborat. Bu jarayonlar bolaning ijodiy faol, mustaqil fikrlov­chi, muloqotchan va turli vaziyatlarga mos­la­shuv­chan bo‘lishini ta’minlaydi. “Sog‘lom bola” yili dasturida maktabga­cha ta’lim muassasalari uchun muhim vazifalar belgilab berilgan. Dasturda sog‘lom bolani shakllantirishda ta’lim-tarbiya tizimini ku­chaytirish, maktabgacha ta’lim muassasalarini yuqori malakali va tajribali pedagoglar bilan ta’minlash, maktabga tayyorlov darajasini …

Batafsil

Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

Nutq insonga turli tovushlar, so‘zlar va bosh­qa til elementlari yordamida muloqot qilish imkonini beradi. Nutq madaniyati esa vaziyatga mos ravishda fikrni aniq, ravshan, to‘g‘ri va ta’sir­chan qilib yetkazishdir. Nutq rivojlanishining eng faol davri maktabgacha va maktab yo­shida kechadi. Chunonchi, bolalarda nutqning asosiy poydevori maktabgacha yoshida shakllanar ekan, demak bevosita kichkintoylar nutqini rivojlantirish metodikasida mazkur holatni inobatga olgan holda, asosiy diqqat-e’tibor …

Batafsil