Bosh sahifa | Tag Archives: 2016-yil 4-son (page 2)

Tag Archives: 2016-yil 4-son

Maktabgacha ta’lim kamoloti

Maktabgacha ta’lim davrining samarali va sifatli o‘tishi bolaning boshlang‘ich sinflardagi muvaffaqiyatini belgilaydi. Ta’lim islohotlari ne­gizida, xususan, Kadrlar tayyorlash milliy dasturida ta’kidlanganidek, maktabgacha ta’­lim uzluksiz ta’lim tizimining birinchi bosqichi sifatida e’tirof etiladi. Ijodkor, ijtimoiy faol, ma’­naviy jihatdan boy shaxsni shakllantirish va yuqori malakali raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash milliy modelning eng muhim tarkibiy qismiga aylandi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim-tarbiya berishning asosiy vazifalari bolalarni …

Batafsil

Bo‘lay desang sog‘lomjon…

Ilk davrdagi rivojlanishning asosiy manbayi o‘yin hisoblanib, bolaning mukammal rivojlanishi o‘yin orqali amalga oshiriladi. Sog‘lom avlodni voyaga yetkazish va tarbiyalashning yo‘l-yo‘riqlari, o‘ziga xos usullari mavjud. Ayniqsa, bolani yoshligidan sport bilan shug‘ullantirish ularning sog‘lom va baquvvat bo‘lishi bilan birgalikda irodali bo‘lishiga yordam beradi. Bu esa bolaning ilk yoshidan boshlab o‘yin orqali amalga oshiriladi. Ayniqsa, harakatli o‘yinlar bola tayanch harakat tizimining rivojlanishiga …

Batafsil