Bosh sahifa | Tag Archives: 2016-yil 7-son

Tag Archives: 2016-yil 7-son

O‘zim ertak aytaman

O‘yinchoqlar vositasida bolalar nutqi va tafakkurini rivojlantirish (tayyorlov guruhi uchun) Maqsad Ta’limiy: bolalarni narsalar, o‘yinchoqlarga qarab hikoya to‘qishga, mashg‘ulotda o‘qilgan kichik hikoya va ertaklarni qaytadan mustaqil hikoya qilishga o‘rgatish. Tarbiyaviy: o‘yinchoqlarni avaylab, sindirmasdan, buzmasdan o‘ynashga o‘rgatish. Rivojlantiruvchi: o‘yinchoqlar asosida bolalar nutqi va tafakkurini rivojlantirish. Kerakli jihozlar: bolalar o‘zlari sevib o‘ynaydigan o‘yinchoqlar – koptok, mushuk, ayiqcha mashina, samolyot… Bolaga mashg‘ulot jarayonida …

Batafsil

Tarbiyada mif va haqiqatlar

(Davomi. Boshi o‘tgan sonda) Bola ruhiyatida, umuman uning kelajakdagi holatiga onaning bir yoshgacha bajargan amallari emas, balki besh yoshgacha u bilan olib borgan ishlari fundamental ta’sir ko‘rsatadi. Tadqiqotchilar olib borgan natijalarga ko‘ra bu ta’sir natijasi insonlarda 40 yoshga to‘lgunicha namoyon bo‘lgan. 1962-yili ekspertlar maktabgacha yosh davri bolalari uchun ishlab chiqilgan dasturni sinab ko‘rish maqsadida Michigan shtati Iniyaziti shaharchasidan tanlab olingan …

Batafsil

Bolalarni maktabga tayyorlashda innovatsion yondashuvlar

Respublikamizda dastlabki ta’lim elementlari maktabgacha ta’lim muassasalaridan boshlanadi. Ularning bosh vazifasi bolalarni maktabga yaxshi va samarali tayyorlash hisoblanadi. Ma’­lumki, bo‘lajak maktab o‘quvchilarining kerakli kompetensiyalarini shakllantirish muammosi pedagoglar singari, psixologlar uchun ham yangilik emas. Maktabda ta’lim olish­ga tayyorgarlik ko‘rish masalasi ko‘p yillar davomida chet el va o‘zbek tadqiqotchilari tomonidan o‘rganilgan. Tadqiqotlardan ma’lum bo‘lishi­cha, maktabga tayyorlash komponentlari jismoniy, aqliy, motivatsion, erkin-emotsional, muloqotga …

Batafsil

Tarbiyachilar va interfaol ta’lim metodlari

Interfaol usullar – o‘quvchilar, tinglov­chilar va o‘qituvchi o‘rtasida o‘zaro harakatni talab qiluvchi metod. O‘qitishning interfaol usullari tinglovchining yuqori faolligini, olingan ma’lumotlarni ijodiy qayta anglashni taqozo etadi. Interfaol o‘qitishning asosiy mezonlari: norasmiy munozara, materialni erkin bayon qilish imkoniyatlari, kam miqdorda ma’ruzalar, ammo ko‘p miqdorda seminar, tinglovchining tashabbusi, jamoa harakatini talab qiluvchi guruhiy topshiriqlar mavjudligi, yozma ishlarning bajarilishidir. Uslub: Bahs-munozara, guruhlar bo‘yicha …

Batafsil