Bosh sahifa | Tag Archives: 2016-yil 7-son (page 2)

Tag Archives: 2016-yil 7-son

Bolaning xayolot olami

Maktabgacha yosh davri shaxs ruhiyatining rivojlanish negizini tashkil qiladi. Chunki inson hayotidagi muhim ruhiy jarayonlar, psixologik holatlar va individual psixologik xususiyatlarning elementlari aynan shu davrda shakllana boshlaydi. Maktabgacha yosh davridan boshlab, bola tashqi olamni anglaydi, natijada “men o‘zim” fenomeni tarkib topadi. Shunga muvofiq bolada o‘z xulq-atvori, xatti-harakati, “yurish-turishi”ning individual-psixologik ko‘rinishlari shakllanadi. Ruhshunoslarning fikricha, bola shaxsining individual-psixologik xususiyatlarini o‘rganish va tahlil …

Batafsil

Bugungi kun tarbiyachilari

Tarbiyachilik ishi mas’uliyatli kasblardan biri hisoblanadi. Uning vazifasiga bolalarga g‘am­xo‘r­lik qilishgina emas, yosh bolalarning tarbiyasi, bilimi bilan belgilangan qoidalar asosida ish olib borish ham kiradi. Shu sababli mutaxassis o‘z faoliyati davomida psixologiya, ta’lim va pedagogika yo‘l-yo‘riqlarini puxta egallagan bo‘lishi, zamon talablariga javob bera olishi kerak. Maktabgacha tarbiya muassasalari mutaxassislari kun davomida diqqatni bir joyga jamlovchi, mantiqiy fikrlashni shakllantiruvchi, nutqni o‘stiruvchi …

Batafsil