Bosh sahifa | Tag Archives: kar bolalar

Tag Archives: kar bolalar

Eshitish nuqsonini sensor rivojlantirish

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda, ulardagi tuyg‘u, sezgi, idrok kabi qobiliyatlarni shakllantirishda sensor tarbiya muhim o‘rin tutadi. Sensor tarbiya tevarak-atrofni sezgi orqali idrok qilishdir. Bunda tasavvurning aniqligi, to‘laligi sensor jarayonlarning rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tafakkur, xotira, idrok kabi barcha ruhiy jarayonlarning jadal rivojlanishi kuzatiladi. Eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalar o‘z tengdoshlaridan ruhiy rivojlanishda sezilarli darajada ortda qoladi. Shu bois, …

Batafsil