Bosh sahifa | Maktabga tayyorlov | To‘g‘ri talaffuz to‘g‘ri yozuv bilan mushtarak bo‘lsa…

To‘g‘ri talaffuz to‘g‘ri yozuv bilan mushtarak bo‘lsa…

13. Rebusni yeching va hosil bo‘lgan so‘zni ayting. Hosil bo‘lgan so‘zdan gap tuzing.

Ch K

14. “Ch” harfini sanoq cho‘plaridan hosil qiling.

15. Nuqtalarni birlashtiring va harfning nomini ayting.

16. “Ch” harfini to‘ldirib yozing.

 

17. Daftar kataklariga bir qator “Ch” harfini yozing.

 

18. Hosil bo‘lgan “Ch” harfini bo‘yang.

Mukarram AYUPOVA,
Nizomiy nomidagi TDPU professori, pedagogika fanlari nomzodi.
Shahnoza ARIPOVA,
katta ilmiy xodim-izlanuvchi.

Check Also

Nutqimiz to`g`ri va ravon bo`lsin

MAVZU: NON Suhbat Non va non mahsulotlari; nonning qanday tayyorlanishi; uni e’zozlab, uvol qilmaslik haqida …