Bosh sahifa | Maktabga tayyorlov | To‘g‘ri talaffuz to‘g‘ri yozuv bilan mushtarak bo‘lsa…

To‘g‘ri talaffuz to‘g‘ri yozuv bilan mushtarak bo‘lsa…

•    “Jasorat” so‘zida nechta bо‘g‘in bor? Nima uchun?
•    So‘zdagi birinchi tovush qaysi? U jarangli yoki jarangsiz tovushmi?
•    So‘zdagi ikkinchi tovush qaysi? U unli yoki undosh tovushmi? Nima uchun?
•    So‘zdagi uchinchi tovush qaysi? U unli yoki undosh tovushmi, jarangli yoki jarangsiz tovushmi?
•    So‘zdagi to‘rtinchi tovush qaysi? U unli yoki undosh tovushmi? Nima uchun?
•    So‘zdagi beshinchi tovush qaysi? U unli yoki undosh tovushmi?
•    So‘zdagi oltinchi tovush qaysi? U unli yoki undosh tovushmi?
•    So‘zdagi yettinchi tovush qaysi? U jarangli yoki jarangsiz tovushmi?
•    So‘zda nechta tovush bor?
•    So‘zdagi birinchi bo‘g‘inni ayting.
•    So‘zdagi ikkinchi bo‘g‘inni ayting.
•    So‘zdagi uchinchi bo‘g‘inni ayting.

8. “J” harfini yozish uchun zarur bo‘l­gan qismlarni tanlang va uni hosil qiling.

9. Barmoqlaringiz bilan “J” harfini hosil qiling.

Soyabonning bandini,
Kim sindirdi, ayt tezroq?
Yo‘q, sira unday emas,
“J” bu eslab qol, o‘rtoq.

10. “Jasorat” so‘zini qo‘l barmoqlari yor­damida hosil qiling.

11. “J” harfi ni­ma­lardan ho­sil qi­li­n­gan?

• Rasmdan “Ch” harfiga о‘xshash shaklni toping!

12. O‘qing.

JA JU JO JI JE
AJ UJ OJ IJ EJ

Bir bo‘g‘inli so‘zlarni o‘qing va tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qiling:

JOY JAM TOJ AVJ BOJ

Ikki bo‘g‘inli so‘zlarni o‘qing, bo‘g‘inlarga ajrating, “J” harfining so‘zdagi o‘rnini aniq­lang:

Ja-la
Ja-von
Ja-vob
Jad-val
Jiy-da
Aj-dar
An-jir
Jaj-ji
Ja-sur
Jay-ron
Mar-jon
Jan-nat

Uch bo‘g‘inli so‘zlarni o‘qing, bo‘g‘inlarga ajrating. “J” harfining so‘zdagi o‘rnini aniq­­lang:

Ja-vob-gar
Ja-so-rat
Ja-vo-hir
Jay-da-ri
Ja-ri-ma
Jo-zi-ba

To‘rt bo‘g‘inli so‘zlarni o‘qing, bo‘g‘inlarga ajrating. “J” harfining so‘zdagi o‘rnini aniq­­lang:

Ja-zi-ra-ma
Ja-hon-gash-ta

Check Also

BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHNING METODIK-TASHKILIY ASOSLARI

Maktabgacha ta’lim bola shaxsini sog`lom va yetuk qilib maktabga tayyorlash maqsadini ko`zlaydi. Ta’lim-tarbiya qancha erta …