Bosh sahifa | Maktabga tayyorlov | To‘g‘ri talaffuz to‘g‘ri yozuv bilan mushtarak bo‘lsa…

To‘g‘ri talaffuz to‘g‘ri yozuv bilan mushtarak bo‘lsa…

Rasm asosida gap tuzing.

Jahongir va Marjona daraxt kо‘chatini ekishyapti.

She’rni о‘qing va yod oling.
Jaloliddin jur’atiga,
Jahongir jasoratiga,
Jamila shijoatiga,
Javobdirman albatta.

13. Savollarga javobni to‘g‘ri ko‘rsating.

14. “J” tovushini sanoq chо‘plaridan hosil qiling.

15. Nuqtalarni birlashtiring va harfning nomini ayting.

 

16. “J” harfini to‘ldirib yozing.

 

17. Daftar kataklariga bir qator “J” harfini yozing.

 

18. Hosil bo‘lgan “J” harfini bo‘yang.

Mukarram AYUPOVA,
Nizomiy nomidagi TDPU professori, pedagogika fanlari nomzodi.
Shahnoza ARIPOVA,
katta ilmiy xodim-izlanuvchi.

Check Also

Nutqimiz to‘g‘ri va ravon bo‘lsin

“V” tovushi artikulyatsiyasi va talaffuzini aniqlashtirish “V”  harfi