Bosh sahifa | Maktabga tayyorlov | To‘g‘ri talaffuz to‘g‘ri yozuv bilan mushtarak bo‘lsa…

To‘g‘ri talaffuz to‘g‘ri yozuv bilan mushtarak bo‘lsa…

Ikki bо‘g‘inli sо‘zlarni о‘qing, bо‘g‘inlarga ajrating, “E” tovushining sо‘zdagi о‘rnini aniqlang:

E-lak
E-tik
E-kin
E-tak
Ek-ran
Oy-bek
Er-tak
Te-rak
Te-rim
E-shik
 Ket-mon
Be-kat
Er-kin
Ke-lin
Zeb-ra

Uch bо‘g‘inli sо‘zlarni о‘qing, bо‘g‘inlarga ajrating, “E” tovushining sо‘zdagi о‘rnini aniq­lang:

Be-da-na
Bek-mu-rod
Bel-ku-rak
Boy-che-chak

TEMUR BOBOM
Temur bobom – tillo bobom,
Donolardan dono bobom.
Der edilar: Ona elim,
Murodidir erk-u ilm.

Unlilarni yо‘nalish bо‘yicha kuylang:

“Tо‘rtinchisi ortiqcha”. Sо‘zlarni о‘qing va “E” harfi qatnashmagan sо‘zni toping:

EGAR ESHIK DONO ERKIN

14. Quyida aralashtirib berilgan sо‘zlar orasidan “E” tovushi qatnashgan so‘zlarni toping.

R T Y U E R K A T O Y G H J K K E T M O N B G F V C D F R E F D E G H Y E L A K C X Z A D F G E R F E D S X C D E L F I N C X S A D E R A Z A M B H I O P L

15. “E” harfini sanoq cho‘plaridan hosil qiling.

 

16. Nuqtalarni birlashtiring va harfning nomini ayting.

 

17. “E” harfini to‘ldirib yozing.

 

18. Daftar kataklariga bir qator “E” harfini yozing.

 

19. Hosil bo‘lgan “E” harfini bo‘yang.

 

Mukarram AYUPOVA,
Nizomiy nomidagi TDPU professori, pedagogika fanlari nomzodi.
Shahnoza ARIPOVA,
katta ilmiy xodim-izlanuvchi.

Check Also

BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHNING METODIK-TASHKILIY ASOSLARI

Maktabgacha ta’lim bola shaxsini sog`lom va yetuk qilib maktabga tayyorlash maqsadini ko`zlaydi. Ta’lim-tarbiya qancha erta …