Bosh sahifa | Aql qayrog‘i | Zakovat o‘yini

Zakovat o‘yini

Bolalarning ilk matematik tasavvurlarini mustahkamlash

Mashg‘ulot maqsadi: bolalarning mantiqiy tafakkurini o‘stirish. Kun va tun haqidagi tasavvurlarini aniqlash, vaqtni ifodalovchi so‘z­larni ular nutqida to‘g‘ri ishlatishga o‘rgatish, shakllarni farqlash malakasini faollashtirish. Tayoqchalardan uchburchak, to‘rtburchak ka­bi shakllar yasashni o‘rgatishda davom etish. Kichkintoylarning suhbatda faol ishtirok paytida muloqot madaniyatiga erishish. Savollarni tinglash, o‘rtoqlarining javobini bo‘l­maslik, fikrlab javob berish malakasini mustahkamlash. Tasviriy faoliyat jarayonida ishni rejalash, oxirigacha yetkazishga harakat qilish malakasini rivojlantirish. Topishmoqlar orqali mantiqiy fikrlashni takomillashtirish.

Kerakli jihozlar: proyektor, ekran, slaydlar, kun va tun tasvirli shirma, tayoqchalar, oq qog‘oz, bo‘yoqlar, gubka, nishonlar.

Mashg‘ulotda bolalar faoliyat turlarining almashinishi:

 • axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish;
 • tabiat hodisalari bilan tanishtirish;
 • tevarak-atrof bilan tanishtirish;
 • nutq o‘stirish;
 • matematik tasavvurlarni mustahkamlash;
 • tasviriy faoliyat;
 • ta’limiy o‘yin;
 • mantiqiy o‘yin;
 • badiiy adabiyot;
 • mayda motorika;
 • musiqa.

Check Also

“Oval shakli bilan tanishtirish” (O‘rta guruhlar uchun mashg‘ulot)

Mashg‘ulotning maqsadi: bolalarning geometrik shakllar haqidagi tasavvurlarini o‘stirish; geometrik shakllarni bir-biridan farqlashga o‘rgatish; oval shakli …